Từ khóa: xử lý
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Thực phẩm mặn giả chay - sự táng tận lương tâm

GNO - Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết hiện có một số cơ sở sản xuất thực phẩm chay giả, lấy nguyên liệu từ thực phẩm mặn hết hạn sử dụng, thay vì vứt bỏ người ta pha trộn thêm các nguyên liệu khác rồi phát hành thực phẩm chay.
Ảnh minh họa

Âm thanh và cuồng nộ

GN - Hiện nay, tiếng ồn thực sự là vấn nạn lớn của xã hội. Nó đã và đang tác động rất tiêu cực đến chất lượng cuộc sống người dân từ thành thị đến nông thôn, gây nên những hậu quả chưa đo lường hết được.