Từ khóa: xúc phạm
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Khởi ý xấu ác có tội không?

GNO - Cho tôi hỏi, nếu cố ý khởi tâm xúc phạm đến thánh thần, dù chỉ là trong tư tưởng chứ chưa bộc phát ra ngoài lời nói hay hành động thì có tội không? Nếu có tội thì sám hối thế nào?