Từ khóa: 5k
Tìm thấy 9 kết quả
Có Phật trong đời

Có Phật trong đời

GN - Những ngày này, bên cạnh những việc lành như chia sẻ khó khăn với người nghèo, chung góp tịnh tài mua vắc-xin Covid-19, việc tuân thủ giãn cách xã hội, nguyên tắc 5K, giữ tâm bình an là điều mà những người con Phật đã và đang kiến tạo.