Từ khóa: AN cư
Tìm thấy 201 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1217 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tự tứ - đôi điều suy nghĩ

GNO - Tự tứ (Pravāraṇā) là một nghi thức quan trọng của Tăng đoàn Phật giáo được thực hiện vào ngày cuối cùng của hạn kỳ an cư và chỉ thực hiện với cộng đồng Tăng lữ cùng sống chung với nhau trong một trú xứ suốt 3 tháng.
Trường hạ đầu tiên dành cho các tịnh nhơn, giới tử Sa-di, giới tử Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ - Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

[Phóng sự ảnh] Mùa an cư đặc biệt tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Mùa an cư năm nay là khoảng thời gian để lại dấu ấn đặc biệt với 30 giới tử tòng hạ tại trường hạ Việt Nam Quốc Tự. Bởi đây là trường hạ đầu tiên dành cho các tịnh nhơn, giới tử Sa-di, giới tử Tỳ-kheo đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ - Phật lịch 2567, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Chư Ni tác bạch cúng dường trường hạ chùa Bồ Đề, TP.Hà Nội

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư (phía Bắc) thăm, cúng dường các trường hạ tại Hà Nội

GNO - Ngày 7-8, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư (đặc trách Ni giới các tỉnh phía Bắc) đã đi thăm và cúng dường trường hạ chùa Quán Sứ - trụ sở T.Ư GHPGVN cùng các trường hạ trên địa bàn TP.Hà Nội.