An vị chân thân bất hoại của Trưởng lão Từ Vân

GNO - Ngày 28-4, nhân ngày hội miếu truyền thống núi Bạch Mã, TP.Vu Hồ, tỉnh An Huy, cổ tự Tam Thánh long trọng cử hành nghi thức an vị chân thân Trưởng lão Từ Vân.

3.jpg
Nghinh thỉnh Pháp thân Trưởng lão Từ Vân

Đại chúng cổ tự Tam Thánh xếp hai hàng nghinh thỉnh Pháp thân Trưởng lão Từ Vân đến bảo tháp Di Đà phụng thờ. Bảo tháp Di Đà do Trưởng lão Từ Vân xây dựng lúc người còn sinh tiền, Ngài ủy thác cho các môn đệ, nếu nhục thân của Ngài không bị hoại, có thể đặt trong tháp Di Đà phụng thờ, và để cho mọi người kết duyên chiêm ngưỡng, khiến người hữu duyên phát sanh tín tâm đối với Phật pháp.

4.jpg
Pháp thân Trưởng lão Từ Vân được tôn trí trong bảo tháp Di Đà

Khi Trưởng lão Từ Vân còn sinh tiền, luôn thực hiện hạnh từ bi, xây cất tự viện tiếp Tăng độ chúng, Ngài là bậc Đại đức Trưởng lão tại thành phố Vu Hồ được mọi người tôn kính. Vào ngày mồng 8 tháng 7 năm 2009 âm lịch, Trưởng lão chánh niệm vãng sanh, trụ thế 89 tuổi, Tăng lạp hơn 30 hạ.

Các đệ tử y theo lời dặn dò của Trưởng lão nương vào nghi lễ Phật giáo đem di thể an trí trong chum sành phụng thờ, thượng cúng vào ngày rằm, mồng một. Chúng đệ tử đợi đến ngày mồng tám tháng chạp năm 2013 âm lịch, mãn thời gian Trưởng lão ngồi trong chum sành ba năm, sáu tháng, mở ra kiểm nghiệm mới phát hiện Pháp thân không hoại, Ngài đã viên mãn thành tựu nhục thân Bồ- tát thượng thủ trong lịch sử thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy.

Nghi thức an vị do Trưởng lão Tự Đức - Phương trượng thối cư thiền tự Bảo Thắng, huyện Kinh, thành phố Tuyên Châu chủ trì. Đến tham dự lễ an vị còn có Ban Tôn giáo, các cấp Chính quyền ông Trương Quốc Hòe - Bộ trưởng Bộ Thống Chiến, Ủy viên Thường ủy khu Dực Giang, TP.Vu Hồ; bà Đào Đào - Phó Cục trưởng Cục Tôn giáo TP.Vu Hồ; ông Lương Thoại Hưng - Công ty Tiệp Dẫn Nhân Tài Singapore... cùng các Pháp sư, các tín chúng đến tham dự Pháp hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày