Anh: Hoằng pháp và nghi lễ là vai trò của người tu sĩ Phật giáo

Anh: Hoằng pháp và nghi lễ là vai trò của người tu sĩ Phật giáo
(GNO): Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn vừa mới trao tặng 25.000 bảng Anh cho tiến sĩ Rita Langer (ảnh), giảng viên Khoa Nghiên cứu Thần học và Tôn giáo để tiến hành nghiên cứu vai trò của tu sĩ Phật giáo trong các nghi thức lễ tang và sau khi tang lễ.

Các nghi thức lễ tang trong Phật giáo là sự phối hợp chặt chẻ giữa tụng kinh, thuyết giảng khai thị hương linh và nghi lễ. Chư Tăng có vai trò quan trọng trong sự việc này. Người Phật tử mời chư Tăng đến tụng kinh tại tư gia vào ngày có người thân qua đời để tiếp dẫn cho hương linh và những dịp kế tiếp như cúng tuần, cúng 100 ngày và giỗ kị hàng năm… Trong những dịp này, người Phật tử thường cúng dường, bố thí và chư Tăng thuyết một thời pháp ngắn sau khi thọ trai; nhờ việc làm này mà người thân trong gia đình đã tạo được phước báu để hồi hướng cho người quá cố.

Chính các hoạt động trong lễ tang và sau khi lễ tang đã tạo nên một cơ hội duy nhất để quan sát vai trò của người tu sĩ. Và đương nhiên ba yếu tố tụng kinh, giảng pháp khai thị và nghi lễ là điều không thể tách rời nhau được vì chúng có liên quan mật thiết lẫn nhau. Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu, tiến sĩ Langer chỉ tập trung vào từng phần nghi thức riêng biệt, nhưng vẫn giữ tính nhất quán của nó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày