[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông

Sái tịnh đàn tràng
Sái tịnh đàn tràng
GNO - Nghi thức sái tịnh, khai đàn, phụng thỉnh Tam bảo, thánh thần quang giáng chứng minh đàn tràng vừa được chư tôn đức Tăng Ni thuộc Phật giáo người Hoa cử hành tại Pháp hội Vạn Nhân Duyên ở Hội quán Nghĩa An (quận 5), chiều 1-11.
Cung thỉnh chư tôn đức

Cung thỉnh chư tôn đức

Pháp hội Vạn Nhân Duyên ở Hội quán Nghĩa An (quận 5)

Pháp hội Vạn Nhân Duyên ở Hội quán Nghĩa An (quận 5)

Đức Địa Tạng vương Bồ-tát

Đức Địa Tạng vương Bồ-tát

Niềm tin về sự cứu độ

Niềm tin về sự cứu độ

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Nhất tâm đảnh lễ

Nhất tâm đảnh lễ

Dâng trầm cúng dường

Dâng trầm cúng dường

Chư tôn đức cử hành nghi lễ truyền thống của Phật giáo người Hoa

Chư tôn đức cử hành nghi lễ truyền thống của Phật giáo người Hoa

Thực hiện nghi thức khai đàn Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Thực hiện nghi thức khai đàn Pháp hội Vạn Nhân Duyên

Tiếng kinh cầu

Tiếng kinh cầu

Dựng phướn thỉnh linh

Dựng phướn thỉnh linh

Nhất tâm triệu thỉnh

Nhất tâm triệu thỉnh

Theo truyền thống của Ban Đại diện Phật giáo người Hoa được tổ chức 5 năm một lần

Theo truyền thống của Ban Đại diện Phật giáo người Hoa được tổ chức 5 năm một lần

Tiêu Diện đại sĩ

Tiêu Diện đại sĩ

Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ
Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ
Chư tôn đức sái tịnh xung quanh đàn tràng

Chư tôn đức sái tịnh xung quanh đàn tràng

Sái tịnh, khai đàn trì tụng kinh
Sái tịnh, khai đàn trì tụng kinh
Pháp hội Vạn Nhân Duyên do Ban Đại diện Phật giáo người Hoa kết hợp Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An tổ chức

Pháp hội Vạn Nhân Duyên do Ban Đại diện Phật giáo người Hoa kết hợp Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An tổ chức

Ban Nghi lễ
Ban Nghi lễ
Phật tử tham dự
Phật tử tham dự
Phật tử các đạo tràng người Hoa tham dự
Phật tử các đạo tràng người Hoa tham dự
Pháp hội kỳ phước phổ độ Vạn Nhân Duyên diễn ra từ ngày 1-11 đến 9-11 tại Hội quán Nghĩa An

Pháp hội kỳ phước phổ độ Vạn Nhân Duyên diễn ra từ ngày 1-11 đến 9-11 tại Hội quán Nghĩa An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày