[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông

Sái tịnh đàn tràng
Sái tịnh đàn tràng
GNO - Nghi thức sái tịnh, khai đàn, phụng thỉnh Tam bảo, thánh thần quang giáng chứng minh đàn tràng vừa được chư tôn đức Tăng Ni thuộc Phật giáo người Hoa cử hành tại Pháp hội Vạn Nhân Duyên ở Hội quán Nghĩa An (quận 5), chiều 1-11.
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 1

Cung thỉnh chư tôn đức

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 2

Pháp hội Vạn Nhân Duyên ở Hội quán Nghĩa An (quận 5)

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 3

Đức Địa Tạng vương Bồ-tát

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 4

Niềm tin về sự cứu độ

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 5

Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 6

Nhất tâm đảnh lễ

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 7

Dâng trầm cúng dường

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 8

Chư tôn đức cử hành nghi lễ truyền thống của Phật giáo người Hoa

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 9

Thực hiện nghi thức khai đàn Pháp hội Vạn Nhân Duyên

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 10

Tiếng kinh cầu

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 11

Dựng phướn thỉnh linh

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 12

Nhất tâm triệu thỉnh

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 13

Theo truyền thống của Ban Đại diện Phật giáo người Hoa được tổ chức 5 năm một lần

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 14

Tiêu Diện đại sĩ

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 15
Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 16

Chư tôn đức sái tịnh xung quanh đàn tràng

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 17
Sái tịnh, khai đàn trì tụng kinh
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 18

Pháp hội Vạn Nhân Duyên do Ban Đại diện Phật giáo người Hoa kết hợp Ban Quản trị Hội quán Nghĩa An tổ chức

[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 19
Ban Nghi lễ
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 20
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 21
Phật tử tham dự
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 22
Phật tử các đạo tràng người Hoa tham dự
[ẢNH] Trang nghiêm sái tịnh, khai đàn Vạn Nhân Duyên của Phật giáo Hoa tông ảnh 23

Pháp hội kỳ phước phổ độ Vạn Nhân Duyên diễn ra từ ngày 1-11 đến 9-11 tại Hội quán Nghĩa An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di Lặc và Thần Tài

Di Lặc và Thần Tài

Trong mùa xuân này, tôi đến một số nơi và thấy nhiều mẫu tượng Phật Di Lặc khác nhau. Tượng Di Lặc đứng hoặc ngồi bụng no tròn, nét mặt sáng ngời, vui vẻ. Tượng Ngài cũng như thế nhưng thêm chi tiết đứng trên một cái bao lớn, lưng đeo “bầu rượu”, giữa bụng có chữ Phước...
Cách xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài

Cách xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài

GNO - Lúc trước vì chưa tin hiểu Phật sâu sắc nên tôi có thờ Thần tài và Thổ địa. Vậy tôi phải xử lý bàn thờ Thổ địa và Thần tài thế nào? Tôi có thể đem tượng gửi vào chùa, còn bàn thờ đặt tượng Phật vào thờ và lễ bái được không?
Tượng Tôn giả Sivali tại chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tôn giả Sīvali - vị "thần tài" đích thực của Phật giáo

GNO - Ước nguyện về một đời sống no đủ và thịnh vượng là khát vọng cháy bỏng của con người ở mọi thời kỳ. Nhằm đáp ứng một phần ước nguyện đó, nhiều tôn giáo đã xây dựng và định hình nên những vị thần chuyên trách, thường gọi là thần tài.

Thông tin hàng ngày