10/05/2018 10:33 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng
Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561:

Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng

GNO - Chiều 9-5, sau khi truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni cho các giới tử Thức-xoa-ma-na cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, Hội đồng Thập sư Ni và Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn 174 giới tử sang Việt Nam Quốc Tự cầu Chánh pháp.

ANHBA (8).JPG
Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni hướng dẫn giới từ Tỳ-kheo-ni tại cổng Việt Nam Quốc Tự

Tại tam quan Việt Nam Quốc Tự, NT.Thích nữ Nhật Khương, Dẫn thỉnh đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

TT.Thích Lệ Trang thay mặt Ban Dẫn thỉnh đã như pháp chấp thuận và hướng dẫn chư tôn túc Ni đến giới trường Việt Nam Quốc Tự cầu xin Chánh pháp.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni đã thay vì Hội đồng Thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Hội đồng Thập sư Tăng đã tùy thuận hứa khả.

Giữa hai bộ Tăng Ni Giới sư, các giới tử Thức-xoa-ma-na lần lượt được tấn đàn cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng nhị bộ qua nghi thức Bạch tứ Yết-ma.

Sau khi Yết-ma, Hội đồng Thập sư nhị bộ truyền các điều giới trong 348 giới Tỳ-kheo-ni, 8 điều kính giữ (Bát kỉnh pháp) và 4 pháp nương tựa (Tứ y) suốt đời của một Tỳ-kheo-ni. Các Tân Tỳ-kheo-ni còn được Giới sư hướng dẫn thọ 3 y, bình bát, tọa cụ và dụng cụ lọc nước.

Sau đây là những hình ảnh do nhóm PV Giác Ngộ thưc hiện:

ANHBA (4).JPG

ANHBA (5).JPG

ANHBA (6).JPG

ANHBA (7).JPG

ANHBA (9).JPG

ANHBA (10).JPG

ANHBA (11).JPG

ANHBA (16).JPG

ANHBA (17).JPG

ANHBA (12).JPG

ANHBA (18).JPG

ANHBA (12).JPG

ANHBA (20).JPG

ANHBA (19).JPG

ANHBA (13).JPG

ANHBA (14).JPG

ANHBA (15).JPG

ANHBA (24).JPG

ANHBA (21).JPG

ANHBA (30).JPG

ANHBA (27).JPG

ANHBA (26).JPG

ANHBA (22).JPG

ANHBA (1).JPG

ANHBA (31).JPG

ANHBA (25).JPG
NT.Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni

ANHBA (28).JPG

ANHBA (32).JPG

ANHBA (34).JPG

ANHBA (35).JPG

P.Đăng - Ảnh: Bảo Toàn

 Về trang trước      Về đầu trang      Bản để in     Gửi cho bạn bè     Gửi ý kiến
Chia sẻ với bạn bè qua:
     
Thông tin tòa soạn
Liên hệ tòa soạn
Giác Ngộ số 1.063
Nguyệt san Giác Ngộ
Sách Giác Ngộ, cụm Văn hóa
Đăng ký mua báo Giác Ngộ 2020 - Văn hóa
Địa điểm phát hành GN, cụm Văn hóa
Liên hệ quảng cáo - Nhóm 1
Visitor
Visitor