Australia: Chùa Trung Thiên mở lớp tu học Phật pháp cho người phương Tây

Australia: Chùa Trung Thiên mở lớp tu học Phật pháp cho người phương Tây
(GNO): Chùa Trung Thiên tại Australia tổ chức chương trình lớp Phật học Anh văn, thầy Doug Laver giảng giải về chủ đề “Làm thế nào áp dụng Phật pháp trong đời sống hằng ngày”, lớp học gồm có 24 vị nhân sĩ Âu Châu tham gia.

Doug Laver giới thiệu về những lý luận Phật giáo về vấn đề làm thế nào để có thể thực hành giáo nghĩa của đức Phật, ông bày tỏ, tu tập chính là làm những việc thiết thực dựa trên giáo pháp Phật Đà, trong cuộc sống phải từ bi hỷ xả, phục vụ cống hiến, thân tâm đoan chánh, tôn trọng bao dung, làm việc thiện cho con người, tàm quý cảm ơn, đồng thể cộng sinh…

Doug Laver nêu, người học Phật cần phải coi trọng giải và hành, giải là tin Phật, hành là làm theo Phật. Ái ngữ chính là nói những lời hay lẽ phải dựa trên tinh thần Phật pháp, thường xuyên nhận ra mối quan hệ nhân duyên giữa người và ta, mới có thể ngộ ra chúng sinh vốn là nhất thể không phân biệt, nhiệt tâm phục vụ, coi trong người khác, chính là coi trọng chính mình; cảm ơn cung kính; đối xử bình đẳng với người khác, chính là đang nhận những điều bổ ích cho chính mình.

Học viên sau khi nghe giảng giải xong, từng người lần lượt phát biểu chia sẻ những tâm đắc học Phật, họ bày tỏ, tham thiền có thể loại bỏ tâm tình buồn phiền. Thời gian lên lớp chính là thời gian cảnh tỉnh, nhắc nhở họ, dùng những lý niệm và sự chung sống tôn trọng bao dung của Phật giáo, sẽ giảm đi những xung đột trong công việc. Khắc chế ý niệm tham sân si, tri túc thường lạc, cuộc sống tự nhiên sẽ mang lại nhiều niềm vui. Từ nhiều gốc độ khác nhau, mọi người đã sôi nổi thảo luận về vấn đề này. Qua đây, học viên học hỏi lẫn nhau, và đã thu hoạch được nhiều điều bổ ích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng được tôn trí trong không gian Diệu Tướng Am (Hà Nội)

Có một không gian nghệ thuật Phật giáo giữa lòng Thủ đô

GNO - Dù chỉ mới hiện diện được 4 tháng (khai trương vào ngày 25-6-2022) nhưng không gian văn hóa nghệ thuật Phật giáo Diệu Tướng Am đã trở thành điểm đến văn hóa cho nhiều giới, đặc biệt là các vị trí thức Phật giáo, người yêu mến đạo Phật ở Thủ đô.

Thông tin hàng ngày