Bà Rịa - Vũng Tàu: Ni trưởng Thích nữ Tâm Liên, viện chủ tịnh xá Ngọc Hải viên tịch

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 27-3, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Tâm Liên, viện chủ tịnh xá Ngọc Hải viên tịch.
Chân dung Ni trưởng Thích nữ Tâm Liên

Chân dung Ni trưởng Thích nữ Tâm Liên

Ni trưởng Thích nữ Tâm Liên, viện chủ tịnh xá Ngọc Hải, khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ 20 phút 27-3-2022 (nhằm ngày 25-2-Nhâm Dần); Trụ thế: 90 năm, 46 Hạ lạp.

Lễ nhập kim quan vào lúc 18 giờ ngày 27-3-2022 (nhằm ngày 25-2-Nhâm Dần).

Lễ viếng bắt đầu lúc 8 giờ ngày 28-3-2022 (nhằm ngày 26-2-Nhâm Dần)

Lễ truy niệm phụng tống kim quan vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30-3-2022 (nhằm ngày 28-2-Nhâm Dần).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày