Bắc Mỹ: Lần đầu tiên tổ chức lễ thọ giới Tỳ kheo ni thuộc Phật giáo Nguyên thủy

Giác Ngộ: Vào ngày 29-8, tại tu viện Aranya Bodhi, Bắc Mỹ đã diễn ra lễ truyền thọ giới Tỳ kheo ni cho 4 sư cô. Đây là lễ truyền thọ Tỳ kheo ni giới đầu tiên được tiến hành dưới sự chứng minh và truyền giới của cả Tăng Ni nhị bộ trong hệ phái Phật giáo Nguyên thủy, và cũng là sự kiện quan trọng đầu tiên đối với chư Ni trong hệ phái Phật giáo Nguyên thủy ở Bắc Mỹ nói riêng và cho Phật giáo Bắc Mỹ nói chung.

Bac-1.jpg
Ba-2.jpg

Có khoảng 200 người, gồm người thân và bạn bè của 4 vị Tỳ kheo ni. Sau khi cả 4 vị Tỳ kheo ni lần lượt từng người vào thọ lãnh Tỳ kheo ni giới trước sự chứng minh và truyền trao giới pháp Ni bộ, họ đi đến đảnh lễ Tăng bộ để được chư Tăng xác chứng. Sau khi hoàn tất nghi thức thọ giới là lễ cúng dường trai tăng, tất cả mọi người cùng nhau tụng những bài kệ cầu an chúc phúc bằng tiếng Pali theo truyền thống Nam tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày