Ban Chỉ đạo, Ban Nhân sự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX họp trực tuyến

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 15-8, Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương, Ban Nhân sự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối hai Văn phòng Trung ương GHPGVN tại chùa Quán Sứ - Hà Nội và thiền viện Quảng Đức - TP.HCM.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương, Trưởng ban Nhân sự Đại hội chủ trì hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương, Trưởng ban Nhân sự Đại hội chủ trì hội nghị

Tại đầu cầu TP.HCM, hội nghị do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương, Trưởng ban Nhân sự Đại hội chủ trì, cùng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó ban Nhân sự Đại hội và chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó ban Nhân sự Đại hội chủ trì, cùng chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Chỉ đạo.

Chư tôn đức tại đầu cầu TP.Hà Nội

Chư tôn đức tại đầu cầu TP.Hà Nội

Chư tôn đức Ban Chỉ đạo, Ban Nhân sự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về đề án nhân sự giới thiệu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, các tiêu chí tuân thủ các quy định của Hiến chương GHPGVN về cơ cấu nhân sự của Hội đồng Trị sự.

Theo Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nhân sự dự kiến giới thiệu vào Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới có số lượng bằng với số lượng nhân sự khóa VIII. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, số lượng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có 61 vị đến nay khuyết vị 10 còn lại 51 vị.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham dự hội nghị tại TP.HCM đóng góp ý kiến

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham dự hội nghị tại TP.HCM đóng góp ý kiến

Trên cơ sở các cuộc họp trước đây của Ban Chỉ đạo Đại hội đã thống nhất nhân sự giới thiệu vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 270 thành viên, trong đó 235 ủy viên chính thức và 35 ủy viên dự khuyết. Theo đề án, cơ cấu thành phần nhân sự Hội đồng Trị sự sẽ phân bố ở 4 khối gồm: Phật giáo địa phương; Ban, Viện Trung ương; Văn phòng Trung ương và Phật giáo hải ngoại.

Tại hội nghị trực tuyến, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nội dung Đại hội cũng trình dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ VII.

Theo đó, dự kiến các nội dung tu chỉnh lần thứ VII căn cứ, tổng hợp từ 17 ý kiến của chư tôn đức gởi về Trung ương Giáo hội được Ban Thư ký Hội đồng Trị sự tổng hợp, trên cơ sở tiếp thu tối đa để hình thành nên dự thảo tu chỉnh Hiến chương lần thứ VII.

Hòa thượng Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến tại hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Thống đóng góp ý kiến tại hội nghị

Dự thảo Hiến chương tu chỉnh lần VII gồm 15 chương, 92 điều, nhiều hơn so với Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI gồm 13 chương, 17 điều.

Chư tôn đức tham dự hội nghị cũng đã đóng góp một số ý kiến đóng góp tu chỉnh điều Hiến chương. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho biết, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự vẫn còn tiếp nhận các ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương gởi về hai Văn phòng Trung ương bằng văn bản để Ban Thư ký tiếp tục tổng hợp.

Hình ảnh chư tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX tham dự hội nghị:

Hòa thượng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Khế Chơn

Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Khế Chơn

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tham dự hội nghị trực tuyến kết nối hai văn phòng Trung ương GHPGVN

Chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội tham dự hội nghị trực tuyến kết nối hai văn phòng Trung ương GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày