Ban hành nội quy hoạt động Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯGH

(GNO): HT. Thích Thiện Duyên – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH vừa ký quyết định ban hành nội quy hoạt động Tiểu ban Thanh Thiếu nhi Phật tử thuôc Phân ban Cư sĩ Phật tử TƯGH. (Xem file đính kèm)
hoitraituoitre_41.JPG
Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo - Chương trình dành cho ban trẻ
do Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử TƯ
kết hợp với báo Giác Ngộ tổ chức hàng năm

Nội quy gồm lời nói đầu, 5 chương và 17 điều cho biết Tiểu ban Thanh thiếu nhi Phật tử chuyên trách hướng dẫn sinh hoạt tu học cho hàng thanh thiếu nhi Phật tử, chưa tham gia sinh hoạt trong các đơn vị Gia đình Phật tử. Tiểu ban có chức năng tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi là Phật tử đến sinh hoạt tu học, rèn luyện kỷ năng sống đẹp, sống có lợi ích vì cộng đồng, tham gia các hoạt động Phật sự của Giáo hội và công tác từ thiện xã hội.

Nội quy cũng nhấn mạnh, sinh hoạt thanh thiếu nhi Phật tử cần phải đa dạng theo các hình thức: Tọa đàm, hội trại, hội thi giáo lý, hội diễn văn nghệ, hoạt động xã hội v.v...theo chủ trương của ngành Hướng dẫn Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày