Ban Hoằng pháp TP.HCM tiếp tục thuyết giảng Phật pháp trong bình thường mới

Hoạt động thuyết giảng tại các đạo tràng, các lớp giáo lý, lịch tu học bắt đầu trở lại bình thường mới
Hoạt động thuyết giảng tại các đạo tràng, các lớp giáo lý, lịch tu học bắt đầu trở lại bình thường mới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.CHM thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 quận huyện, chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trong Thành phố có sinh hoạt thuyết giảng Phật pháp định kỳ.

Theo đó, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, Ban Hoằng pháp Phật giáo Thành phố thông tri đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TPThủ Đức và 21 quận huyện, chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trong Thành phố, Phật tử các đạo tràng, các lớp giáo lý, lịch tu học bắt đầu trở lại bình thường mới kể từ ngày ký thông báo này (ngày 7-3-2022) đối với địa phương thuộc vùng xanh và vùng vàng theo thông báo về cấp độ dịch của UBND TP.HCM, nhưng phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch như: Trang bị máy đo thân nhiệt, vệ sinh khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang.

Các Phật tử tham dự phải kiểm tra nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày