Từ khóa: bảo vật
Tìm thấy 6 kết quả
Thêm 5 di sản Phật giáo là bảo vật quốc gia

Thêm 5 di sản Phật giáo là bảo vật quốc gia

GNO - Ngày 18-1-2024 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 73/QĐ-TTg công nhận 29 bảo vật quốc gia đợt 12. Trong đó, Phật giáo có 5 hiện vật nằm trong danh sách được công nhận bảo vật quốc gia lần này.