Bình Định: Lễ nhập kim quan HT.Thích Đồng Chơn

GNO - Tại chùa Bình An, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, sáng nay, 23-3, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân của HT.Thích Đồng Chơn nhập kim quan.

bd 1.jpg
Chư tôn đức cáo Tổ - bạch Phật tại lễ nhập kim quan Hòa thượng tân viên tịch

HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, chứng minh và lãnh đạo Phật giáo các địa phương trong tỉnh, TP.Quy Nhơn; trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã tham dự lễ.

Tại buổi lễ, môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh chư tôn thiền đức cáo Tổ - bạch Phật, quang lâm giác linh đường niêm hương cầu nguyện và trợ tiến giác linh Hòa thượng tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Tiếng niệm Phật trầm hùng và chuông trống Bát-nhã, HT.Thích Đồng Quả, sám chủ tang lễ đã sái tịnh nhục thân và môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân HT.Thích Đồng Chơn từ thiền thất đến giác linh đường nhập kim quan.

Lễ thọ tang theo nghi thức thiền môn Phật giáo Bình Định do HT.Thích Đồng Quả chủ trì cũng được tiến hành ngay sau đó.

bd 5.jpg
Nghi thức nhập kim quan nhục thân HT.Thích Đồng Chơn

bd 3.jpg
Môn đồ thọ tang

Như Giác Ngộ online đưa tin, HT.Thích Đồng Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Quy Nhơn; trú trì chùa Bình An (P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định) do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ ngày 22-3-2020 (29-2-Canh Tý) tại trú xứ.

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ hôm nay. Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25-3-2020 (2-3-Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Bình An (Quy Nhơn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày