Bình Thuận: Chùa Quảng Chánh thắp nến cầu nguyện nhân vía Đức Phật A Di Đà

(GNO-Bình Thuận): Đêm 13-11 ÂL (18-12-2010), tại chùa Quảng Chánh, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Ni sư trụ trì Thích nữ Hạnh Đức đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni từ TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vĩnh Long về tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện.

caunguyen 1.png
caunguyen-2.gif
caunguyen-3.gif

Buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng, âm vang lời niệm thánh hiệu “Nam mô A Di Đà Phật” với gần 1.000 Phật tử về tham dự. Thắp lên ngọn đèn trí tuệ, mọi người đều nhất tâm hồi hướng công đức tu tập về cõi Cực Lạc, hầu dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà trong tuần lễ vía 17-11 ÂL hàng năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày