Từ khóa: Bồ-tát Quan Âm
Tìm thấy 5 kết quả
Ảnh minh họa

Không gì sùng kính như từ “Mẹ”

GN - Tâm thức dân gian đã đồng nhất hình tượng Đức Quán Thế Âm với hình tượng người mẹ, một người mẹ chở che cho những hài nhi vốn mong manh trong cõi Ta-bà.