Khánh Hòa: Phật tử cúng dường 100 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

0:00 / 0:00
0:00

Thượng tọa Thích Thông Huệ, trụ trì thiền tự đã tiếp nhận và sẽ gieo duyên đến các Phật tử hữu duyên thỉnh tôn tượng về thờ tại tư gia.

Thượng tọa Thích Thông Huệ tiếp nhận tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm do nhóm Phụng Sự Tam Bảo cúng dường

Thượng tọa Thích Thông Huệ tiếp nhận tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm do nhóm Phụng Sự Tam Bảo cúng dường

Trước đó, nhóm Phụng Sự Tam bảo cũng đã cúng dường 70 tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm đến một số chùa, tịnh thất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tổng cộng, nhóm Phụng Sự Tam bảo cúng dường 100 tôn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày