Bóng hạc thiền bay

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

1.

Đời “Ôn” gương sáng ước mơ

Thọ học, dịch giảng thơ nhiệm mầu

Đưa người vượt khỏi bến sầu

Bước lên thuyền giác qua cầu tử sanh.

2.

Đời “Ôn” gương sáng tu hành

Siêng năng học Phật tuổi xanh vào đời

Trưởng thành tinh tấn tuyệt vời

Trường, Trung, Tăng, Tiểu (*)… chuyển lời kinh văn

Sớm khuya chí nguyện thường hằng

Kinh bộ Việt tạng kết bằng tâm thiêng.

3.

Đời “Ôn” gương sáng đức hiền

Nụ cười hỷ xả phúc duyên an bình

Ánh mắt từ bi tâm linh

Hồng hào sắc diện đạo tình thân thương.

4.

Đời “Ôn” gương sáng lạc thường

Ngồi, nằm, đi, đứng như sương… nhẹ nhàng

Nói cười từ tốn nghiêm trang

Thức ngủ an tịnh đạo tràng Phật tâm.

5.

Đời “Ôn” như ánh trăng rằm

Ban rãi ân đức thậm thâm cho đời

Phẩm hạnh nhàn tịnh thảnh thơi

Tâm tánh chiếu diệu sáng ngời thanh trong.

6.

Đời “Ôn” như ánh nhật hồng

Ngày ngày rạng rỡ non sông thanh bình

Tuệ giác nhuần rạng trang kinh

Long lanh như ngọc quang minh nhiệm huyền.

7.

Chín lăm năm giấc ngủ yên

“Ôn” nằm tĩnh lặng tịch nhiên giữa đời

Đôi chân mày bạc tinh khôi

Như đôi cánh hạc đỉnh trời tiêu dao.

8.

Niết-bàn cảnh Phật ngôi cao

“Ôn” về tọa ngự sen mầu chơn như

Con quỳ trước án linh từ

Nhất tâm kính lễ… Đạo sư chứng lòng.

Thiền viện Vạn Hạnh,

Trần Quê Hương

(*) Trường Bộ kinh, Trung Bộ kinh, Tăng chi Bộ kinh, Tương ưng Bộ kinh, Tiểu Bộ kinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày