Bóng hạc thiền bay

Bóng hạc thiền bay

GNO - Thành kính tưởng niệm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào trong một lần làm việc tại tòa soạn Báo Giác Ngộ - Ảnh: Tư liệu BGN

Kính nhớ người xưa

GNO - Nhân tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN cảm tác bài thơ truy niệm về ngài.
Rước Phật đản sinh

Ngày Lịch sử

GNO - Thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn), cảm tác về sự kiện đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Gửi lại phía bình minh…

Gửi lại phía bình minh…

GNO - 7g30 sáng nay (6-2-2021) , đang ngồi cà phê với người bạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Diễm, Thư ký tòa soạn báo Quảng Nam: Chú Tường Linh vừa qua đời, giữa đêm hôm trước.

Thông tin hàng ngày