Từ khóa: bức tượng
Tìm thấy 3 kết quả
Hình ảnh của Đức Phật bị sử dụng phi pháp

Hình ảnh của Đức Phật bị sử dụng phi pháp

GNO - Với sự phổ biến ngày càng tăng của Phật giáo và văn hóa Thiền trên toàn cầu, đặc biệt là ở phương Tây, đã có một sự biến tướng bởi nhiều người vì lợi nhuận dựa trên các hình tượng Phật giáo.