Từ khóa: cái chết
Tìm thấy 4 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1136 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khi đại dịch qua đi

GN - PGS.TS.BS Lê Minh Khôi: "Thế kỷ XXI chứng kiến nhiều đại dịch dồn dập đến như SARS (2003), cúm A H5N1 (2008), Covid-19 (2019). Chúng chẳng phải là vô duyên mà xảy đến, lý do là bởi vì lối sống của con người thay đổi quá nhiều"... 
Nàng Kisa Gotami khẩn thiết xin Đức Phật cứu đứa con đã chết

Mỗi ngày là một đặc ân

GN - Cái chết là điều không thể tránh vì nhân của nó không phải là bệnh tật hay tai nạn. Nhân của nó là sinh. 

Vì cho đi là còn mãi

GN -  Mỗi người đều có khoảng thời gian tồn tại hạn hữu trên đời; ta thường nói về những việc mình cần làm khi được sống, nhưng đã bao giờ ta nghĩ đến điều mình sẽ làm một khi trái tim ngừng đập?