Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu viên tịch

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Phú Yên và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

Đại lão Hòa thượng THÍCH VĨNH LƯU

Thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên

Viện chủ Tổ đình Sắc tứ Kim Cang tự, phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Do tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 20giờ00, ngày 29/12/2010 (nhằm ngày 24 tháng 11 năm Canh Dần), tại Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

» Trụ thế: 97 năm

» Hạ lạp: 73 năm

» Lễ nhập quan cử hành vào lúc: 12giờ00 ngày 30/12/2010 (25/11/âl).

 - Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang Tự, Tp. Tuy Hòa.

» Lễ viếng bắt đầu vào lúc:  06giờ00, ngày 31/12/2010 (26/11/âl).

» Lễ truy niệm vào lúc: 07giờ00 ngày 03/01/2011 (29/11/ÂL), sau đó cung thỉnh kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Sắc tứ Kim Cang tự.

Nay cáo phó

TM. Ban Thường trực HĐCM - HĐTS GHPGVN
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên và môn đồ pháp quyến
Phó Chủ tịch Thường trực

Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày