Cầu nguyện mùa Vu Lan

Cầu nguyện mùa Vu Lan

Theo lý nhân duyên của Phật dạy, mọi người hiện hữu trên cuộc đời này đều có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là mối tương quan huyết thống với ông bà, cha mẹ, với cộng đồng xã hội và với thế giới siêu hình. Nếu có đời sống nội tâm, chúng ta dễ dàng nhận được lực tác động của ba mối tương quan tương duyên này.

Trước hết, sự liên hệ về huyết thống với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta đã có từ vô số kiếp xa xưa, mà kinh điển thường gọi là từ vô thỉ kiếp, đó là mối tương quan về tâm thức, hay nghiệp, được nối tiếp từ đời này sang đời khác. Vì vậy, trong cái thân con người của chúng ta đã tiềm ẩn tinh thần, trí tuệ, tình cảm, tâm tư, cho đến bệnh tật của ông bà, cha mẹ mình, mà ngày nay gọi là “gene” di truyền. Thực tế cho thấy có những dòng họ khoa bảng thì con cháu đều đỗ đạt cao, hoặc dòng họ nổi tiếng giàu có thì con cháu đều thành công trong lãnh vực kinh doanh, hay dòng họ có ngành nghề truyền thống nào đó, thì con cháu nối tiếp nghề của ông bà cha mẹ một cách tự nhiên và dễ dàng. Nhưng cũng có trường hợp con cháu không theo nghề truyền thống của gia tộc, vì do biệt nghiệp của họ.

Ngoài mối liên hệ huyết thống, còn có mối tương quan vì ân hay oán để trở thành quyến thuộc của nhau trong một gia đình. Nếu là oan gia hội ngộ thì không thể nào tạo thành một gia đình hạnh phúc; trái lại, còn gây khổ đau cho cả gia tộc. Vì vậy, chúng ta thường thấy có những đứa con hư hỏng sinh ra trong gia đình nề nếp, chỉ chuyên phá của và làm mất danh dự của dòng họ, rõ ràng là người con này tái sinh để  “đòi nợ” gia đình đó. Hoặc ngược lại, có người sinh lại để trả ơn đời trước, nên họ hết lòng tạo ra của cải cho gia đình, mà không dám tiêu xài.

Mối tương quan thứ hai là giữa con người với xã hội, với một quốc gia nào đó và đặc biệt, mối tương quan thứ ba rất quan trọng là sự kết nối giữa chúng ta với Phật, với Bồ tát, với chư Thiên thuộc thế giới siêu hình. Chỉ những người đắc đạo mới tiếp nhận được lực hỗ trợ này, hoặc tuy chưa đắc đạo, nhưng có đời sống nội tâm thanh tịnh cũng có thể cảm nhận được mối liên hệ siêu hình này.

Thật vậy, nếu là Phật, Bồ tát, hay chư Thiên muốn thực hiện hạnh nguyện độ sinh ở thế gian này, tất nhiên các Ngài phải tái sinh làm người, nhưng hành động và việc làm của các Ngài hoàn toàn khác với dòng họ, vì thể hiện được đạo lực của những bậc siêu phàm và thành tựu những việc lợi lạc phi thường mà người bình thường không thể nào làm được.

Lịch sử Phật giáo cho thấy sức mạnh tâm linh của những con người đặc biệt, như ở Việt Nam có Đức vua Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông, vừa khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, vừa bảo vệ giang san đất nước của chúng ta một cách dễ dàng trước đạo quân khét tiếng Nguyên Mông. Các Ngài có thể hiện thân trong dòng họ cao quý, hoặc thị hiện làm thường dân như Ngài Nhật Liên là vị Tổ khai sáng Pháp Hoa tông, được gọi là Nhật Liên tông của Nhật Bản. Ngài sinh trong gia đình làm nghề chài lưới, nhưng được kính ngưỡng như Bồ tát Thượng Hạnh theo kinh Pháp Hoa. Ngài đưa ra phương cách tu hành theo Bổn môn Pháp Hoa, đã làm chấn động cả Phật giáo Nhật Bản, theo đó chỉ cần niệm đề kinh Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa kinh và tụng nửa phẩm Tùng địa dũng xuất, nửa phẩm Phân biệt công đức và phẩm Như Lai thọ lượng, chứ không tụng trọn 28 phẩm kinh Pháp Hoa. Và trên bước đường hoằng hóa độ sinh, Ngài vượt qua những cuộc âm mưu sát hại bằng chính đạo lực mà Ngài thành tựu theo pháp môn đã thiết thân chứng nghiệm.

Tóm lại, nương theo giáo pháp Phật, ta sẽ nhận chân được mối quan hệ sâu xa của chúng ta với gia đình, với cộng đồng xã hội, với thế giới Phật, Bồ tát. Trong mùa Vu lan, nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy bạn và cả cộng đồng xã hội, chúng ta nỗ lực sống theo pháp Phật, để tiếp nhận được lực gia bị của Phật, Bồ tát và dùng đạo lực thanh tịnh đó mà cầu nguyện, hồi hướng cho ông bà, cha mẹ nhiều đời cùng các pháp lữ được siêu thăng cảnh giới tốt đẹp. Chúng ta cũng cầu nguyện cho đất nước được phát triển, mọi người được an vui. Và đặc biệt, là đệ tử Phật, chúng ta luôn hướng tâm về chư Phật, chư Bồ tát, để tạo mối gắn bó mật thiết với các Ngài; nhờ đó, các Ngài có thể thị hiện tái sinh vào gia tộc chúng ta để thực hiện hạnh nguyện cứu khổ độ sinh. Được như vậy, thật là phước báo biết bao, chẳng những cho dòng họ mình, mà còn làm lợi lạc cho chúng sinh trên thế gian này. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1173 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhập Không môn vào thế giới Phật

GNO - Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào hư không, tất cả là hư không, lúc đó không còn có ngã, nhơn và thọ giả, nói cách khác, không còn gì, gọi là Niết-bàn được giải thoát.

Thông tin hàng ngày