Từ khóa: cầu siêu
Tìm thấy 4 kết quả
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM gia trì một khóa lễ cầu siêu

Cầu siêu vì lòng từ bi

GN - Cầu siêu, cầu nguyện cho người chết sinh về cõi lành là một Phật sự phổ biến trong Phật giáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin điều này. Tin hay không là quyền của mỗi người, riêng tôi thì vẫn thường xuyên cầu nguyện cho các vong linh. 

Thông tin hàng ngày