Cầu thỉnh hội đồng thập sư Đại giới đàn Vĩnh Gia

GNO - Ngày 14-8, đại diện ban tổ chức Đại giới đàn do ĐĐ.Thích Giải Quảng, ĐĐ.Thích Tịnh Đức - đồng phó ban tổ chức đã hướng dẫn giới tử đến tự viện chư tôn thiền đức, đúng như pháp thành tâm tác lễ cung thỉnh truyền trao giới pháp cho hàng xuất gia và tại gia tại Đại giới đàn Vĩnh Gia.

IMG_9550 (Copy) (1).JPG


Cung thỉnh Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Vĩnh Gia

Ban tổ chức Đại giới đàn đã tác pháp cầu giới cung thỉnh hội đồng thập sư, tuyên luật sư, nhị vị tôn chứng dẫn thỉnh cho Đại giới đàn Vĩnh Gia được chư tôn giáo phẩm chấp thuận. Theo đó, HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS, Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh đương vi Giáo thọ A-xà-lê.

HT.Thích Hạnh Chơn, HT.Thích Giải Trọng, HT.Thích Giải Nghiêm, TT.Thích Thiện Phương, HT.Thích Phước Minh, TT.Thích Đồng Mẫn, TT.Thích Phước Chấn lần lượt cung thỉnh vào ngôi tôn chứng.

TT.Thích Hạnh Nhẫn, ĐĐ.Thích Chánh Huệ làm dẫn thỉnh sư. Khai đạo giới tử kiêm Tuyên luật sư cung thỉnh TT.Thích Đồng Nguyện, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh.

Đại giới đàn Vĩnh gia sẽ chính thức tổ chức vào ngày 14,15 và 16-8-Ất Mùi (26, 27 và 28-9-2015). Đàn giới truyền thọ Tỳ-kheo Tăng và Sa-di tại chùa Đạo Nguyên - văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Đàn giới Ni diễn ra tại chùa Sư nữ Diệu Quang (TP.Tam Kỳ).

Tổ Vĩnh Gia là một trong những vị tổ sư có công phục hưng Phật giáo đất Quảng, nguyên quán làng Thế Dương, quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, sinh vào năm thứ 21 triều vua Minh Mạng (1840). Ngài viên tịch ngày 20-3-1918 do cao niên lạp trưởng.

Trước khi viên tịch, ngài gọi đồ chúng dạy bảo lần cuối rồi an nhiên thị tịch, thọ 79 tuổi với 54 hạ lạp, bảo tháp của ngài được xây cất trang nghiêm cổ kính phía tả tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An).

1-2.jpg
Chân dung Tổ Vĩnh Gia (1840-1918)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày