Chánh tín Tam bảo

Chánh tín Tam bảo

HỎI:

Gia đình tôi có người thân vừa mới qua đời được 5 tuần, và trong thời gian này gia đình đã thực hành theo lời Phật dạy làm các việc phước thiện như: ăn chay, cúng dường trai tăng, bố thí, phóng sanh, ấn tống kinh sách, hàng ngày đọc kinh Địa Tạng và làm các việc thiện khác... nhằm hồi hướng công đức cho hương linh vừa mất cũng như cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Chúng tôi đọc kinh Địa Tạng, phần Tiên vong được phước, có đoạn: “Như người đó lại có thể trong 21 ngày, chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ-tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Ðịa Tạng Bồ-tát hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Ðịa Tạng Bồ-tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc”. Thiết nghĩ, chúng tôi chưa làm được như lời Phật dạy ở trên do những bận rộn mưu cầu cuộc sống, nhưng thật lòng chúng tôi vẫn muốn biết người thân vừa mất hiện đang như thế nào, có phải chịu khổ trong Tam đồ ác đạo không? Chúng tôi có quen biết vị “sư huynh” (một cư sĩ hay trị bệnh vong nhập và đã trị cho rất nhiều người khỏi bệnh mà đặc biệt không nhận tiền cùng lễ vật), vì thấy gia đình chúng tôi làm rất nhiều việc thiện nên có ý hỏi xem gia đình có muốn biết được hiện giờ người thân đang ở đâu (bằng cách lên đồng nhập cốt).

Mặc dù chúng tôi biết là “sư huynh” đó có thể biết được người thân của mình đang thác sanh về đâu (vì đã xem cho rất nhiều người khác), nhưng chúng tôi không muốn làm vì như vậy là vô tình đã tự mình đánh mất lòng Chánh tín đối với Phật pháp. Vì chúng tôi đã quy y Phật, nguyện trọn đời theo Phật và thực hành theo lời Phật dạy. Không biết chúng tôi nghĩ như vậy có đúng không? Nhờ quý Báo sẻ chia và trợ duyên thêm để chúng tôi giữ vững tín tâm với Tam bảo.

(GIÁC TÂM, phattien_le@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Giác Tâm thân mến!

Thời Thế Tôn còn tại thế, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài trường hợp có người hỏi về nơi tái sanh của người vừa mất, và Phật cũng đã giải đáp rất rõ ràng. Với trí tuệ của bậc Giác ngộ hoặc bậc Thánh A-la-hán đã chứng đắc Tam minh, Lục thông thì việc thấy rõ nơi tái sanh của người chết là rất chính xác và dễ dàng.

Còn chúng ta hiện nay đa phần phước mỏng nghiệp dày nên chứng đạt quả vị A-la-hán thật là điều vô cùng khó khăn hy hữu. Khi một người chưa thành tựu Tam minh, đặc biệt là thiên nhãn minh, thì cái thấy về cảnh giới tái sanh của chúng sanh nói chung rất hạn hẹp, nếu không muốn nói là thiển cận và đầy dẫy sai lầm. Nếu sử dụng pháp thức lên đồng nhập cốt để phán định cảnh giới tái sanh của người đã khuất lại càng không đáng tin. Vì lẽ, tuệ giác thiên nhãn minh không phải ai cũng có được, dù cho chư vị “lên đồng” có nhân danh thánh thần đi nữa. Và dẫu có bậc Thánh minh triết biết rõ cảnh giới tái sanh của hương linh thì cũng chỉ là biết mà thôi, chứ đó không phải là yếu tố căn bản để cứu độ chúng sanh thoát khổ.

Hiện nay, có không ít người vì thương nhớ và lo lắng quan tâm đến người thân đã khuất nên đã nhờ các nhà ngoại cảm hay những phương thức gọi hồn, lên đồng để xem người thân đang ở cảnh giới nào. Theo tinh thần Chánh pháp, việc làm này thực sự không cần và không nên vì như đã phân tích ở trên là chỉ có bậc Thánh A-la-hán trở lên mới thấy biết chính xác về sanh thú của chúng sanh. Cho nên chúng ta rất dễ bị người chưa có trí tuệ (thấy không đúng) chỉ bày sai, bị người xấu (với tư ý lợi dưỡng) gạt gẫm, và bị cả chư vị nhân danh thánh thần (thực chất là quỷ thần hay ma quỷ nói chung) hù dọa.

Kinh Phật có kể câu chuyện một người bị trúng tên. Giải pháp cấp bách và thiết thực nhất là nhổ mũi tên ra khỏi người bị nạn để cứu họ chứ không phải truy tìm các thứ liên quan đến mũi tên. Cũng vậy, quan trọng nhất là tìm cách cứu độ, tăng phước cho hương linh dù cho họ tái sanh bất cứ đâu. Nên sự nỗ lực tu học và làm tất cả các điều lành để hồi hướng phước báo cho hương linh là cách thức mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh nhất. Do đó, gia đình bạn chỉ quan tâm đến vấn đề làm các việc phước thiện để hồi hướng phước báo cho hương linh mà không nhất thiết phải bận tâm tìm hiểu cảnh giới tái sanh là điều rất đúng đắn, phù hợp với tinh thần chánh kiến của nhà Phật.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh đàn tràng thí thực trong lễ tán đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: BGN

Tán đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng 9-2 (19 tháng Giêng-Quý Mão), trong chương trình Pháp hội Dược Sư đầu xuân Quý Mão - 2023 tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM), chư Tăng và Phật tử đã cử hành hội thứ 7, trì tụng kinh Dược Sư, sau đó hồi hướng cầu quốc thái dân an, phổ thí âm dương cùng lợi lạc.

Thông tin hàng ngày