Chơn tánh tâm linh

GN - Kính tưởng niệm Giác linh HT.Thích Chơn Thành, Ủy viên HĐTS T.Ư, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận trước giờ tống biệt linh quan trà tỳ (mùng 6-2-Quý Tỵ - 17-3-2013).

NHẤT nhật vô thường đến

TÂM thành chí nguyện thành

CẦU Tây phương Phật hộ

NGUYỆN Niết bàn vô sanh

GIÁC tri thân huyễn mộng

LINH thức viễn ly hành

HÒA hư không lặng bóng

THƯỢNG hóa hiển cao thanh

THÍCH tử Sa-môn hạnh

CHƠN tánh tự ngàn xưa

THÀNH tựu vô lượng pháp

ỦY nhiệm vô lượng thừa!

VIÊN minh vô lượng thọ

HỘI nhập thuyền từ đưa

ĐỒNG tâm... chủng chủng giới

TRỊ nối pháp sang bờ

SỰ duyên đời buông phủi

TRƯỞNG dưỡng đạo tôn thờ

BAN lập thường hành thiện

TRỊ kết tụ kinh thơ

SỰ sự ngày ngày chuyển

PHẬT ứng thân sẵn chờ

GIÁO khuyên cảm độ người

TỈNH tại thức hồn mơ

BÌNH tâm chơn tánh rạng

THUẬN cảnh nhập huyền cơ!

KIÊM nhiệm ngành giáo dục

HIỆU khuyến Tăng Ni sinh

TRƯỞNG dưỡng kim cang tuệ

TRƯỜNG lưu pháp hữu tình

TRUNG dung ươm tải đạo

CẤP cấp chuyển vô minh

PHẬT đại ngộ, đại giác

HỌC trí rộng thinh thinh

CÔNG phu ngàn kiếp hội

VIÊN minh cõi thượng thừa

QUẢ lành tương ứng phối

MÃN công đức thuyền đưa

THƯỜNG lạc ngã tịnh chứng

TRỤ xứ lực bồ-đề

NIẾT chi bất sinh pháp

BÀN chi bất diệt hề!

                              *

Trăm năm một kiếp đi về

Ngàn năm lai khứ ngộ mê vô thường

Án-ma-ni... giải thoát hương

Tứ đại ly xả cát tường nhàn du

Tâm linh chứng nhập vô ưu

Vô lượng quang thọ trượng phu Niết-bàn.

Bình Thuận, 16-3-2013

Trần Quê Hương 

Vọng tiếng chuông ngân

Phật Ân chiều tiễn biệt Thầy

Hạt vàng vừa vút cánh bay an lành

Rõ nguồn nhập cõi vô sanh

Mờ xa để lại ngọn ngành dấu thương

Xả thân tứ đại vô thường

Công danh quyền chức khói sương nhẹ vời

Nhìn lên phương trượng, Thầy ơi!

Chợt nghe có tiếng chuông rơi khẳm lòng

Đinh Hồi Tưởng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Tăng, Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tham dự phiên họp đầu năm Quý Mão - 2023 tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM: Ban Trị sự họp chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Sáng nay, 6-2, buổi họp đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thảo luận, thống nhất chủ trương việc tổ chức Đại lễ Phật đản, kỷ niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân...

Thông tin hàng ngày