Chư Tăng tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 20-5 (16-4 ÂL), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã cử hành lễ tác pháp an cư cho chư tôn đức BTS Phật giáo TP và lãnh đạo Phật giáo 24 BTS Phật giáo quận huyện.

ANHDB (2).JPG
Chư tôn đức lễ Tổ tại tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Sau khi đảnh lễ Tổ sư, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã niêm hương bạch Phật thọ an cư tại chánh điện.

Đại Tăng đã tác bạch cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Như Niệm đối thú tác pháp an cư, tiếp đó chư tôn đức phương tiện tác pháp an cư đại chúng.

Mời xem bản tin trực tuyến của Giác Ngộ TV

ANHDB (5).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quang niêm hương bạch Phật

ANHDB (17).JPG
HT.Thích Trí Quảng và HT.Thích Như Niệm đối thú an cư

Tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã có lời sách tấn, nhắn nhủ đến chư tôn đức Tăng, đặc biệt lưu ý đến tầm quan trọng của việc an cư kiết hạ đối với người xuất gia. Tuy nhiên, hiện chư Tăng thuộc BTS đồng thời đang làm công việc điều hành Phật sự tại các địa phương, nên phải có trách nhiệm chăm sóc cho các vị hành giả an cư trong trường hạ của đơn vị mình, tạo thuận duyên cho chư Tăng, Ni cấm túc tu học.

Hòa thượng cũng thông báo kiết đại cương giới, theo đó, nếu có duyên sự phải ra ngoài cương giới trong ba tháng an cư thì phải trở về Việt Nam Quốc Tự bạch Đại Tăng.

Hòa thượng cũng cho biết, theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa an cư, một tháng có hai kỳ bố-tát. Sau mỗi kỳ bố-tát, chư Tăng sẽ tham gia buổi sinh hoạt chung, để góp ý cho các sinh hoạt tu học, hoạt động Phật sự của Phật giáo TP ngày càng tốt đẹp.

Chùm ảnh lễ tác pháp an cư tại Việt Nam Quốc Tự do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:

ANHDB (9).JPG
Đảnh lễ Tam bảo

ANHDB (15).JPG
TT.Thích Lệ Trang duy-na

ANHDB (10).JPG
TT.Thích Quảng Chơn duyệt chúng

ANHDB (7).JPG
Buổi lễ được cử hành tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

ANHDB (6).JPG
Chư Tăng thuộc BTS Phật giáo TP và 24 BTS Phật giáo quận huyện

ANHDB (8).JPG
Vân tập tác pháp an cư theo truyền thống

ANHDB (16).JPG
Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư

ANHDB (1).JPG
Hòa thượng giáo giới, sách tấn chư Tăng

ANHDB (19).JPG
An cư trong ba tháng được Phật chế định nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng tu học các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cử hành lễ Tự tứ - Ảnh: Bảo Toàn

Ý nghĩa lễ Tự tứ

GNO - Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, Vũ kỳ An cư (Vassavāsa) bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina).

Thông tin hàng ngày