Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo tại lễ bố-tát định kỳ
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo tại lễ bố-tát định kỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4 (14-3 Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập bố-tát, thính giới định kỳ.
Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng niêm hương bạch Phật

Sau khi lễ Tổ, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, trì tụng Đại bi và phát lồ sám hối.

Đại chúng cung thỉnh Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục TP.HCM đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Chư Tăng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Chư Tăng thành kính đảnh lễ Tam bảo

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

... và phát lồ sám hối như pháp

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Giới luật là thọ mạng Chánh pháp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày