Chùa Tháp Nhĩ cử hành nghi thức "Phơi Đại Phật"

GNO - Ngày 24-5, chùa Tháp Nhĩ - ngôi tự viện nổi tiếng ở Thanh Hải đã cử hành nghi thức Phơi Đại Phật. Chùa Tháp Nhĩ được xây dựng là để tưởng niệm Đại sư Tông Khách Ba (1357 Đinh Dậu -1419) - người đầu tiên sáng lập phái Cách Lỗ (dge-lugs-pa) thuộc Phật giáo Tạng truyền, ngôi tự viện này có một vị trí vô cùng quan trọng.

h1.jpg

Nghi thức "Phơi Đại Phật" chùa Tháp Nhĩ

Pháp hội Phơi Đại Phật mỗi năm được tổ chức hai lần, vào tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Với ý nghĩa là để kỷ niệm Đản sinh, thành Đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thông qua pháp hội Phơi Phật, để cho các tín đồ chiêm ngưỡng, cùng tắm gội ân Phật và cũng để phòng ngừa sâu mọt đục tượng Phật.

h2.jpg

Chư Tăng và tín chúng đang thỉnh bức tranh tượng Phật lên núi

Chùa Tháp Nhĩ có bốn bức tranh tượng cực to: "Sư Tử Hống", "Thích Ca Mâu Ni", "Tông Khách Ba", "Kim Cang Tát Chùy", mỗi lần chỉ phơi một bức, thỉnh tượng Phật trải trên sườn đồi của tự viện. Bức Đại Phật dài hơn 30 mét, rộng 20 mét. Nghi thức phơi Phật rất trang nghiêm long trọng, quần chúng đến chiêm ngưỡng rất đông, vô cùng rực rỡ và ngoạn mục.

h3.jpg

Chuẩn bị triển khai tượng Phật

h4.jpg
Toàn bộ tượng Phật từ từ phô bày trên sườn núi

h5.jpg
Chư Tăng và tín chúng chùa Tháp Nhĩ đang cuộn tượng Phật

h6.jpg
Chư Tăng và tín chúng đang thỉnh tượng Phật về chùa Tháp Nhĩ

h7.jpg
Chùa Tháp Nhĩ - Thanh Hải thông qua nghi thức cử hành "Phơi Đại Phật" long trọng,
để kỷ niệm Đản sinh, Thành Phật, Niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Khi trời chưa sáng hẳn, các Lạt Ma chùa Tháp Nhĩ đã tập hợp và chuẩn bị các thứ trước khi "Phơi Đại Phật", tiếp theo cùng thỉnh (khiêng) tượng Phật Đôi Tú (堆绣: loại tranh Thangka - nghệ thuật văn hóa do dân tộc Tạng sáng tạo) cực to, dọc theo con đường núi bên cạnh chùa, đi đến đỉnh đồi, sau đó đem tượng Phật đặt xuống từ sườn núi đến chân núi, cuối cùng triển khai tượng Phật trước hàng nghìn hàng vạn tín hữu. "Phơi Đại Phật" là một nghi thức đã đạt đến đỉnh cao về mặt văn hóa nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1171 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm tông

GNO - Nguyệt Quang, Di Lặc tuyệt vời/ Phổ Hiền mười hạnh rạng ngời tâm tông.

Thông tin hàng ngày