Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần

Cung thỉnh chư Tăng khai đàn pháp hội cầu an đầu năm
Cung thỉnh chư Tăng khai đàn pháp hội cầu an đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 13-2, chùa Tiêu Dao (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm Xuân Nhâm Dần cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.
Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 1

Chư Phật Dược Sư

Chư tôn đức Tăng chùa Tiêu Dao đã thực hiện các nghi thức bạch Phật, sái tịnh đàn tràng khai kinh đầu năm xuân Nhâm Dần theo nghi thức truyền thống.

Hội chúng đồng trì tụng kinh Phổ môn, thành tâm sám hối, nguyện bỏ ác làm lành, nguyện cầu thế giới an lành, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 2

Chư Tăng thực hiện nghi thức khai đàn

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 3

Trì tụng kinh Phổ môn

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 4

Nhất tâm trì tụng cầu nguyện bình an

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 5

Thành tâm cầu nguyện an lành trong đầu năm mới

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 6

Phật tử thành tâm cầu nguyện

Chùa Tiêu Dao khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm Nhâm Dần ảnh 7

Hội chúng nhất tâm trì tụng kinh cầu nguyện bình an

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.

Thông tin hàng ngày