Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012-2017)

GNO - Trong phiên khai mạc sáng nay 23-11, HT.Thích Gia Quang đã trình bày chương trình hoạt động của GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017). GNO giới thiệu toàn văn nội dung quan trọng này.

Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) đã  đạt được những thành tựu Phật sự to lớn trong bối cảnh đất nước phát triển bền vững mọi mặt, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội ổn định. Thành tựu này, đã khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Giáo hội vững mạnh và không ngừng phát triển. Đây chính là hệ quả tất yếu của sự đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, Tăng Ni, Phật tử, các hệ phái Phật giáo và cơ sở tự viện, được đánh giá qua Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2011).

Với chính sách đổi mới, mở rộng giao lưu, đa dạng hóa đa phương hóa trong quan hệ Quốc tế của Đảng và Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng được sự đồng tình, hợp tác của nhiều tổ chức, hội đoàn, cơ sở Phật giáo tại nhiều nước trên thế giới, thu hút được sự ủng hộ của đa số Tăng Ni, Phật tử người Việt Nam ở hải ngoại để cùng chung lo cho Đạo pháp và Dân tộc trong những thập niên đầu thế kỷ 21, thế kỷ của hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập.

DSC_7498.jpg

Với chủ đề của Đại hội “Kế thừa – Ổn định – Phát triển”, căn cứ tình hình thực tế và báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), những ý kiến, tham luận tại hội thảo kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội, hội nghị sinh hoạt Giáo hội, những góp ý gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội và đăng tải trên Báo Giác ngộ, Tạp chí Phật giáo, những ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) được hoạch định như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT

A. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN GIÁO HỘI BẰNG NGUYÊN TẮC PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, HÒA HỢP VÌ ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Phát huy tối đa truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ nguyên tắc của tổ chức Giáo hội và đảm bảo thực hiện đúng phương châm hành đạo: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; lấy pháp Lục hòa và Tứ nhiếp làm nguyên tắc cộng trụ, đồng hành đồng sự trong kiện toàn nhân sự từ Trung ương đến địa phương, từng hệ phái, cơ sở tự viện của Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước khi triển khai thực hiện các Phật sự của Giáo hội.

2. Thành viên của Giáo hội cần quán triệt Hiến chương đã được tu chỉnh, Quy chế, Nội quy các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, triển khai và thực hiện một cách có hiệu quả; Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội thường xuyên tổ chức khóa bồi dưỡng hành chánh, bồi dưỡng kiến thức về thời sự, pháp luật theo tiêu chí lợi Đạo ích Đời; tọa đàm, hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ để triển khai Hiến chương, Nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội đến các hệ phái, tự viện, Tăng Ni và Phật tử trong cả nước.

3. Đối với các Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Trung ương Giáo hội sẽ luôn luôn quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác Phật sự tại địa phương được hanh thông và đồng bộ trong sự vận hành chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có lịch tiếp và làm việc với Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo khi có yêu cầu. Cử đoàn công tác Giáo hội về thăm và trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của các Tỉnh, Thành theo từng quý, từng năm.

4. Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương Giáo hội, Ban, Viện Trung ương và các cấp Giáo hội địa phương; thực hiện trọn vẹn sự thống nhất trong đa dạng, đồng thuận trong các Phật sự, đánh giá đúng mức những gì đã làm được, những gì chưa làm được, tìm ra nguyên nhân để phát huy những thành tựu và khắc phục những mặt hạn chế.

5. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cần phát huy chức năng, nhiệm vụ trong các công tác Phật sự; thực hiện tốt sự gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với chính quyền, mặt trận địa phương trong việc giải quyết những vấn đề có liên quan. Chú trọng đến các phong trào, công tác ích nước lợi dân, xem đó là những Phật sự thể hiện sự năng động, sáng tạo hài hòa của từng đơn vị Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo trong cộng đồng xã hội theo từng địa phương.

6. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cần vận động, tuyên truyền sâu rộng đến Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam phương châm sống vì Đạo pháp và Dân tộc, góp phần xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

B. HOẰNG DƯƠNG CHÍNH PHÁP, TRUYỀN BÁ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI AN VUI, HẠNH PHÚC, PHÙ HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC, VĂN HOÁ, TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC.

1. Tạo điều kiện thuận tiện cho Ban Hoằng pháp tổ chức các khoá bồi dưỡng, đào tạo giảng sư để bổ sung nguồn nhân sự cho đoàn Giảng sư Trung ương và  Tỉnh, Thành hội Phật giáo; Ban Hoằng pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung học tập và đào tạo Hoằng pháp viên; phối hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức thuyết giảng Phật pháp cho quần chúng Phật tử tại nhiều khu vực khác nhau, tổ chức hội thi giáo lý cho Cư sĩ Phật tử cấp Tỉnh, Thành và Trung ương; ấn hành tài liệu diễn giảng, học tập cho Tăng Ni, Phật tử nghiên cứu, giảng dạy.

2. Ban Hướng dẫn Phật tử cần chú trọng đến việc hướng dẫn, đưa vào nề nếp sinh hoạt Gia đình Phật tử theo Hiến chương và Nội quy đã được tu chỉnh, thống kê số lượng cụ thể đơn vị, đoàn sinh, tổ chức các lễ thọ Cấp. Triển khai chương trình tu học và huấn luyện đã được tu chỉnh, nhằm thực hiện tốt việc sinh hoạt, tu học, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh cho Huynh trưởng và đoàn sinh thành người Phật tử chân chính góp phần phụng sự Chánh pháp, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phát triển, đạo đức nhân bản. Chú trọng đến công tác phụ trách Thanh, Thiếu niên Phật tử, Câu lạc bộ Thanh niên, Thiếu niên Phật tử và Ban Liên lạc Phật tử hải ngoại. Tổ chức những lớp giáo lý và sinh hoạt cho tuổi trẻ tại các chùa, tự viện… chưa tổ chức được Gia đình Phật tử. Qua nội dung của những thời giảng Phật pháp, khoá tu thiền, đạo tràng niệm Phật, bát quan trai, một ngày an lạc, Phật thất, thiền thất… Ban Hướng dẫn Phật tử cần khuyến khích Phật tử làm việc đạo, tham gia từ thiện, công ích, sống và làm việc theo pháp luật để góp phần xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tại khu dân cư, triển khai tốt chương trình “Phật hóa gia đình” cho tín đồ Phật tử tại gia. 

3. Tăng cường hoạt động từ thiện xã hội, thăm viếng, ủy lạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, người già neo đơn; mở rộng hệ thống Tuệ Tĩnh đường, trung tâm phát thuốc đông tây y miễn phí, trường nuôi dạy trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhở, khuyết tật, nhà dưỡng lão; vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và chương trình phúc lợi xã hội của địa phương; nhân rộng mô hình bếp ăn từ thiện, điểm phát tặng phẩm cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chú trọng đến việc thành lập phòng khám Đa khoa, Y viện, bệnh viện Phật giáo; quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở từ thiện tư vấn, tiếp nhận, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS; thành lập trung tâm cai nghiện ma túy hoặc tham gia giáo dục và cải hướng đối với những nạn nhân HIV/AIDS. Thực hiện có hiệu quả chương trình “sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chủ trương và cam kết thực hiện.   

4. Tự viện phải là môi trường sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, hướng dẫn Phật tử tin Tam bảo, là nơi an tịnh tâm hồn cho quần chúng Phật tử, có định hướng phù hợp thời đại để thu hút Phật tử đủ mọi lứa tuổi và mang tính chất của một trung tâm văn hoá, hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là nơi tu dưỡng và rèn luyện đạo đức. Các nghi lễ phải đúng chính pháp, tránh lãng phí, không mang hình thức mê tín đị đoan.

5. Cần Việt hóa các nghi lễ Phật giáo, biên soạn nghi lễ thống nhất cho những ngày lễ lớn của Phật giáo, ấn hành quyển Kinh nhật tụng bằng tiếng Việt. Soạn giáo án giảng dạy nghi lễ cho Tăng Ni sinh các trường, lớp Phật học, Tăng Ni An cư Kiết hạ. Tổ chức Hội thảo về Nghi lễ tại Trung ương và địa phương.

6. Ban Văn hóa phối hợp với Viện, Phân viện Nghiên cứu Phật học, Học viện Phật giáo, chư Tôn đức Giảng sư, nhà nghiên cứu Phật học, nhà báo Phật giáo, văn gia, nghệ sĩ Phật giáo để có những tác phẩm Phật học có giá trị, mang tính thiết thực, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả, nhất là giới trẻ. Những hình thức truyền thống như băng, đĩa về âm nhạc, kịch, văn nghệ, thuyết giảng Phật pháp cần được phổ biến rộng rãi và hợp pháp để đưa Phật pháp, văn hoá, đạo đức Phật giáo vào đời sống xã hội. Xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo,  nhà Truyền thống Phật giáo, thư viện Phật giáo tại Trung ương và địa phương.

7. Phát triển văn hoá Phật giáo đến vùng sâu, vùng xa; thành lập các lớp xóa mù chữ và nâng cao chất lượng phòng đọc sách báo, ấn hành tài liệu giáo lý, kinh tụng bằng tiếng dân tộc. Nỗ lực xây dựng tự viện, niệm Phật đường tại những vùng kinh tế mới, vùng giãn dân; xây dựng mô hình tự viện văn minh tinh tiến phù hợp với truyền thống văn hóa Phật giáo và xu hướng phát triển của thời đại.

8. Các Tờ báo viết, báo nói, báo điện tử, kênh Truyền hình An Viên thuộc Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội tiếp tục phát huy thế mạnh tuyên truyền về hoằng pháp, văn hóa, đạo đức Phật giáo cho Tăng Ni, đồng bào Phật tử  trong nước và nước ngoài; vận động Tăng Ni, Phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước và theo luật Phật chế định, góp phần xây dựng thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

C. GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ TĂNG NI TRẺ CÓ ĐẠO HẠNH, NĂNG LỰC, TRÌNH ĐỘ; VỮNG VÀNG TRONG QUAN ĐIỂM, THÂM HIỂU GIÁO PHÁP, CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VÀ CHUYÊN MÔN CAO, ĐÁP ỨNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO HỘI TRONG THỜI ĐẠI MỚI.

1. Ban Tăng sự cần quan tâm và hướng dẫn giám sát việc tu tập, sinh hoạt của Tăng Ni tại các tự viện, chú ý đến những sinh hoạt truyền thống như công phu bái sám, nỗ lực tu tập giới định huệ, thiền định, bố tát, an cư... để xây dựng mỗi cơ sở tự viện đúng nghĩa là nơi tu tập, đào luyện người tu sĩ trong nếp sống đạo hạnh, gương mẫu, chùa cảnh văn hóa tinh tiến.

2. Tổ chức các khoá bồi dưỡng trụ trì, biên soạn tài liệu huấn luyện trụ trì để phục vụ cho công tác bồi dưỡng do Trung ương và đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức.

3. Tổ chức đại giới đàn theo Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, nghiêm túc trong khảo hạch, chú trọng đến truyền thống, hệ phái biệt truyền để tuyển chọn giới tử; vị Thầy tế độ có trách nhiệm xem xét thời gian tu tập, thử thách của giới tử tại tự viện, nếu hội đủ các yếu tố quyết tâm tu học, đạo hạnh vững vàng thì mới giới thiệu cho thọ giới.

4. Cụ thể hoá một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni, tự viện của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương theo hướng đảm bảo các pháp môn tu hành đúng chính pháp của mỗi hệ phái Phật giáo được tôn trọng và duy trì.

5. Ban Giáo dục Tăng Ni có kế hoạch cụ thể để thống nhất chương trình học đối với các lớp Sơ cấp, trường Trung cấp, lớp Cao đẳng và Học viện trong cả nước, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục Phật giáo theo nghị quyết Hội thảo Giáo dục Phật giáo năm 2012. Đặc biệt lưu tâm đến sự rèn luyện đạo đức, kỷ luật trong học tập, giữ gìn những giá trị truyền thống Phật giáo. Thường xuyên viếng thăm các cơ sở giáo dục Phật giáo để tìm hiểu tình hình, giúp đỡ và hướng dẫn việc giáo dục đào tạo.

6. Có kế hoạch xây dựng một số Trường Trung cấp Phật học kiểu mẫu, theo chế độ nội trú và chuyên sâu. Về lâu dài, sẽ tiến đến việc tổ chức xây dựng mô hình trường Phật học theo xu thế chung của nhiều nước Phật giáo thế giới. Thành lập Thiền viện, Tịnh viện và hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer thành lập Trung tâm Thiền định.

7. Tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự và liên hệ với Nhà nước để xin chuyên đổi hệ thống Lớp Cao đẳng Phật học thành Trường Cao đẳng Phật học; hoàn thiện hóa chương trình đào tạo thí điểm hậu đại học (Cao học Phật học) tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Tp. Hồ Chí Minh, tiến đến việc đào tạo Cao học Phật học và nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ trong nước tại các Học viện Phật giáo Việt Nam.

8. Tổ chức tọa đàm, hội thảo về giáo dục Phật giáo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính học vụ, thư viện và sư phạm. Dự kiến phương hướng xây dựng mô hình trường Đại học với nhiều chuyên khoa.

9. Văn phòng Trung ương, Ban, Viện Trung ương, Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cần lưu tâm đến đội ngũ Tăng Ni trẻ, nhất là có kế hoạch tiếp nhận Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp Cử nhân Phật học, Tiến sĩ, Thạc sĩ Phật học và nhiều chuyên ngành khác nhằm sử dụng tối đa chất xám, tài năng và tạo điều kiện, giao công việc cụ thể để Tăng Ni trẻ có học vị tham gia chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội một cách có hiệu quả.

10. Quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh người Việt gốc Hoa, Khmer và Dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa; tăng cường hiệu năng quản lý, giảng dạy và học tập tại Học viện, lớp Cao đẳng, Trung cấp và sơ cấp Phật học Vini, Pali dành cho chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer. Nỗ lực hoàn tất công tác đo đạc, cấp Quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng và hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ. Tiếp tục in ấn kinh sách Phật giáo bằng chữ Khmer để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Phật giáo Nam tông Khmer.

D. MỞ RỘNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VÀ HỌC THUẬT PHẬT GIÁO

1. Viện và Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tăng cường các hoạt động, tiếp nhận thêm thành viên, cộng tác viên, phối hợp với chư Tôn túc, chư vị học giả, giáo sư, giảng sư Phật học và tiến hành công trình nghiên cứu, dịch thuật các ấn phẩm Phật giáo.

2. Đẩy mạnh việc in ấn và phát hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Phật học; tăng cường hiệu năng hoạt động của các thư viện, nhà truyền thống, bảo tàng Phật giáo… Khuyến khích mỗi tự viện, cơ sở Phật giáo thành lập một thư viện hay phòng đọc sách, báo để phổ biến giáo lý Phật giáo, thông tin hoạt động Phật sự của Giáo hội.

3. Nghiên cứu các mô hình văn hoá Phật giáo với mức độ chuyên sâu có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật, nghi lễ, kiến trúc, y học của Phật giáo Việt Nam... Chú trọng đến ảnh hưởng Phật giáo trong văn học nghệ thuật cổ truyền dân gian, trong nếp sinh hoạt làng xã, thị thành. Đúc kết thành một chuyên đề giới thiệu sự gắn bó của Phật giáo đối với đất nước và dân tộc.

4. Tăng cường mối liên hệ, hợp tác thân hữu với Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới, tổ chức văn hóa, giáo dục của Liên Hiệp Quốc trong việc nghiên cứu, dịch thuật những tác phẩm Phật giáo; thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề nghiên cứu Phật học, văn hóa trong nước và quốc tế.

5. Có kế hoạch vận động tài chính, liên kết với nhà tài trợ để gây quỹ tài trợ cho những công trình nghiên cứu, hội thảo nói trên.

E. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KINH TẾ TÀI CHÍNH, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỰ TÚC, VẬN ĐỘNG GÂY QUỸ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI VÀ TỈNH, THÀNH HỘI PHẬT GIÁO.

1. Ban Kinh tế tài chính đẩy mạnh các hoạt động kinh tế có lợi nhuận cụ thể, phù hợp với luật pháp và đạo đức Phật giáo; việc cơ cấu nhân sự cần quan tâm đến các Cư sĩ, Phật tử có thiện tâm, kinh nghiệm làm kinh tế. Nghiên cứu thêm những mô hình kinh tế thích hợp từng vùng, mở thí điểm lớp dạy nghề cho Tăng Ni, Phật tử tại một số Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Có kế hoạch thành lập cơ sở kinh doanh ổn định lâu dài, phòng phát hành kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo, xây dựng lò hỏa táng, phát triển chương trình hành hương, du lịch tâm linh v.v...

2. Khuyến khích chương trình hoạt động kinh tế tự túc tại các tự viện; tổ chức hội thảo, tọa đàm về kinh doanh để rút kinh nghiệm trong hoạt động kinh tế.

3. Vận động các cơ sở, xí nghiệp, hội đoàn, đồng bào Phật tử hảo tâm trong và ngoài nước, vì sự nghiệp Phật giáo, đóng góp vật chất, tài chính cho những hoạt động Phật sự của Giáo hội.

4. Có kế hoạch cụ thể đối với Tăng Ni, Tự viện về công tác ủng hộ công đức phí, để có đủ điều kiện hoạt động cho Giáo hội và Tỉnh, Thành hội Phật giáo. Gây quỹ học bổng để cùng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương hỗ trợ cho Tăng Ni sinh trong nước, du học nước ngoài và một số trường lớp có nhiều khó khăn về tài chính.

F. PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH NẾP SỐNG HIỀN THIỆN Ở MỌI NƠI. CHÚ TRỌNG MỐI QUAN HỆ CỦA GIÁO HỘI ĐỐI VỚI TĂNG NI, PHẬT TỬ NGƯỜI VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI.

1. Tiếp tục phát huy vai trò, khả năng đoàn kết của Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo Quốc tế, Phật giáo các nước trong khu vực, cơ quan, hội đoàn Phật giáo thân hữu. Củng cố và tăng cường mối quan hệ với tổ chức Phật giáo ABCP, Hội Phật giáo Thế giới truyền bá Chánh pháp, IOC để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định. Tiếp tục vận động phục hồi thành viên sáng lập Hội Liên Hữu Phật giáo Thế giới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hỗ trợ việc ra mắt Ban chấp hành Hội Liên minh Phật giáo Thế giới do Hội truyền giáo A Dục tại Ấn Độ chủ xướng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập.

2. Nỗ lực liên hệ thân hữu để có thêm những cơ sở Phật giáo tại Âu Mỹ và Úc châu nhằm thuận tiện cho việc hợp tác và thông tin Phật sự. Quan tâm giúp đỡ cho Thiền viện Trúc Lâm Paris, Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp, Cộng hòa Liên Bang Nga, Séc, Lào, Hungary, Ucraina, Đức, v.v… được ổn định tổ chức và sinh hoạt; tăng cường mối liên hệ với Hội ái hữu Phật tử Âu châu, Tăng Ni, Phật tử người Việt tại nước ngoài.

3. Quan tâm đến công tác đón tiếp các phái đoàn Phật giáo bạn, đoàn khách nước ngoài đến Việt Nam thăm viếng hữu nghị Giáo hội; Cử phái đoàn tham dự hội thảo, hội nghị Phật giáo quốc tế và khu vực; tham dự Đại lễ Vesak (Phật đản) do Liên Hiệp Quốc tổ chức hàng năm.

4. Thường xuyên cử phái đoàn đại diện Giáo hội thăm viếng hữu nghị các tổ chức Phật giáo thân hữu để trao đổi thông tin, liên lạc, gửi tặng sách báo Phật giáo đến cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử người Việt ở nước ngoài; Có chương trình hoạt động cụ thể nhằm thể hiện chính sách đoàn kết, tình đạo, tình quê hương, dân tộc của Giáo hội đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài.

5. Nỗ lực tạo sự kết hợp, giao lưu trao đổi giữa Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực qua những chuyến thăm hữu nghị, hội thảo quốc tế v.v…

6. Có kế hoạch phân công, phân vùng phụ trách cụ thể trong các mối quan hệ và công tác Phật sự đối với từng thành viên Ban Phật giáo Quốc tế.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Triệt để tuân thủ Hiến chương Giáo hội, Nội quy, Quy chế Ban, Viện, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động  tôn giáo; quán triệt tình hình thực tế để thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm.

2. Tăng cường nhân sự Văn phòng Trung ương Giáo hội, phân nhiệm các bộ phận chuyên trách để liên lạc với Ban, Viện, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội và các Hệ phái Phật giáo; phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký để làm tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan.

3. Ban Thư ký soạn thảo và đề xuất biểu mẫu báo cáo công tác sơ kết, tổng kết cho Ban Trị sự, Ban, Viện Trung ương để đúc kết các hoạt động Phật sự mang tính chuyên nghiệp và khoa học.

4. Trung ương Giáo hội theo dõi tình hình Phật sự tại các địa phương, hoạt động của các Ban, Viện, Ban Trị sự Tỉnh, Thành, Ban Đại diện Phật giáo và cơ sở tự viện Phật giáo để kịp thời giúp đỡ, chỉ đạo giải quyết khó khăn, trở ngại. Chú ý đến vấn đề nhân sự, tránh tình trạng cơ cấu nhân sự trùng lặp và kiêm nhiệm quá nhiều công tác; cần biểu dương, tuyên dương công đức những đơn vị, cá nhân một cách công minh trên tinh thần phục vụ, mà thành quả công tác được giao; hoặc khiển trách, góp ý phê bình khi không thực hiện được kế hoạch đã đề ra mà không nêu được lý do chính đáng.

5. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, dân chủ, tôn trọng tính chính xác, khoa học trong công việc.

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định theo tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội và kế hoạch 5 năm tới của Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo các Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh trong xu thế hội nhập của Giáo hội và đất nước.

Trong quá trình thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII, Giáo hội sẽ vận dụng triển khai theo tình hình thực tế, sự nỗ lực, tinh tế của toàn thể thành viên trong Giáo hội; sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước các cấp, của các tổ chức đoàn thể thân hữu; sự ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhằm góp phần to lớn làm cho chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành tựu viên mãn.

Trung ương Giáo hội luôn tin tưởng với trí tuệ tập thể, dân chủ trong thảo luận, sáng suốt trong triển khai thực hiện, nhiệm kỳ VII của Giáo hội sẽ đạt được những thành quả to lớn hơn nữa, tạo được bước tiến mới vững chắc cho sự nghiệp phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên mọi lĩnh vực và trên trường quốc tế trong suốt thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo, xứng đáng là một tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử đi chùa đầu xuân và nhận lì xì từ quý thầy - Ảnh: Tu viện Khánh An

Tết Quý Mão người lao động được nghỉ 7 ngày

GNO - Thông báo chính thức của Văn phòng Chính phủ vừa được phát đi hôm nay, 1-12 cho biết, Tết Quý Mão (2023), người lao động được nghỉ từ 29 tháng Chạp - Nhâm Dần đến mùng 5 tháng Giêng - Quý Mão (tức 20 đến 26-1-2023).

Thông tin hàng ngày