Có thể thờ Bồ-tát Địa Tạng chung với các vị Phật khác

Người Phật tử nếu hữu duyên với Bồ-tát Địa Tạng thì nên phát tâm phụng thờ và nguyện học theo công hạnh của Ngài
Người Phật tử nếu hữu duyên với Bồ-tát Địa Tạng thì nên phát tâm phụng thờ và nguyện học theo công hạnh của Ngài

GN - Học theo hạnh Ngài, phát huy khả năng dung chứa, an nhẫn tất cả buồn vui, thuận nghịch ở đời.

HỎI: Cả nhà tôi theo đạo Phật, lúc ba mẹ còn sinh tiền, ở nhà thờ Phật Thích Ca và Bồ-tát Quán Thế Âm. Nay ba mẹ tôi đều qua đời, chị tôi lại thờ thêm Bồ-tát Địa Tạng chung bàn với Phật Thích Ca (ở giữa) và Bồ-tát Quán Thế Âm. Có điều, tôi nghe nói là không nên thờ Bồ-tát Địa Tạng ở trong nhà, vì Ngài chỉ hộ trì cho người âm nên không tốt cho những người trong gia đình. Xin hỏi: Thờ Bồ-tát Địa Tạng chung với Phật Thích Ca được không? Thờ Bồ-tát Địa Tạng ở trong nhà có nên hay không? Gia đình có bị trở ngại gì không? Mong quý Báo giải thích để gia đình chị em chúng tôi không còn bất hòa và cãi nhau về thờ tự nữa.

(PHÁP THIỆN, kediep@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Pháp Thiện thân mến!

Những ai đã từng đọc tụng kinh Địa Tạng thì đều biết công hạnh của Ngài, ngoài hạnh nguyện cứu độ chúng sanh trong địa ngục, Bồ-tát Địa Tạng còn biểu tượng cho bản tâm thanh tịnh (tâm địa) với các đặc tính vững chắc, sâu dày, chứa đựng và ôm ấp tất cả (Địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng).

Học theo công hạnh của Bồ-tát Địa Tạng là phát huy khả năng dung chứa, an nhẫn, tiếp nhận và chuyển hóa tất cả buồn vui, thuận nghịch ở đời thành tốt đẹp, như đất mẹ luôn mở lòng dung nạp tất cả hoa và rác rồi chuyển hóa thành dưỡng chất nuôi cây cỏ xanh tươi.

Do đó, quan niệm “không nên thờ Bồ-tát Địa Tạng ở trong nhà, vì Ngài chỉ hộ trì cho người âm nên không tốt cho những người trong gia đình” là hoàn toàn thiếu cơ sở, không đúng như Chánh pháp.

Người Phật tử nếu hữu duyên với Bồ-tát Địa Tạng thì nên phát tâm phụng thờ và nguyện học theo công hạnh của Ngài. Tại tư gia, việc thờ chung Bồ-tát Địa Tạng với Phật Thích Ca cùng Bồ-tát Quán Thế Âm là điều bình thường, không hề có cấm kỵ hay bất cứ trở ngại nào cả.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn nhiều so với yêu cầu thực sự của đời sống

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày