Từ khóa: cử nhân
Tìm thấy 35 kết quả
Nguyễn Thị Như Ý, học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI) - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chuyện học Phật đặc biệt của một cô gái trẻ

GNO - Ngày 29-12, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2023 cho học viên các hệ đào tạo. Nguyễn Thị Như Ý, sinh năm 2001 là học viên trẻ tuổi nhất tốt nghiệp khoa Phật học từ xa (khóa VI).