Đại giới đàn Bồ-tát Quảng Đức có 220 giới tử xuất gia

GNO - Sau hai ngày làm việc, hôm qua, 18-10, Ban Giám khảo chấm thi và trình Ban Kiến đàn xét duyệt kết quả khảo thí.

Theo đó, Đại giới đàn Bồ-tát Quảng Đức tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã có 66 giới tử Tỳ-kheo trúng tuyển và 13 giới tử Tỳ-kheo-ni trúng tuyển.

hluat2.JPG


Giới tử học luật do HT.Thích Minh Thông (TP.HCM) giảng

Sau phần công bố kết quả khảo thí là học Luật và hướng dẫn các nghi thức trước khi thọ giới. Giới tử thọ Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni học Luật tại chùa Long Sơn, đồng thời học nghi thức tấn đàn Tỳ-kheo. Hội đồng Thập sư, tứ dẫn thỉnh nhị bộ họp.

Tiếp theo là giới tử Thức-xoa, Sa-di, Sa-di-ni tụng luật và học nghi thức tấn đàn, thi khẩu vấn. Có 20 giới tử Thức-xoa-ma-na, 66 giới tử Sa-di và  37 giới tử  Sa-di-ni tham dự thi khẩu vấn. Ngoài ra còn có 340 giới tử tại gia thọ giới Thập thiện và 130 giới tử tại gia thọ giới Bồ-tát.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, 19-10 đăng đàn lãnh thọ giới pháp, 690 giới tử gồm 220 xuất gia và 470 tại gia đã lắng lòng nghe chư tôn đức hướng dẫn trong sự hân hoan và khát ngưỡng mong chờ đến giờ phút được đăng đàn thọ giới.

CTV Giác Ngộ tại Khánh Hòa sẽ tiếp tục ghi nhận Phật sự này và chuyển tải đến bạn đọc sớm nhất...

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày