Đại giới đàn Chí Khả khai đạo giới tử Tỳ-kheo

GNO - Chiều qua, 2-8, lúc 16g, tại Giới trường Đại giới đàn Chí Khả - tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang, HT.Thích Giác Quang, giáo thọ A-xà-lê đáp lại lời thỉnh cầu đã quang lâm khai đạo giới tử Tỳ-kheo.

khai dao04.JPG
HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê khai đạo giới tử

Không gian giới trường trang nghiêm, giới tử thành tâm, những lời pháp thoại của Hòa thượng như vẽ ra từng bước chân của giới tử khi tiếp thọ giới pháp.

Ba tiếng chuông đã điểm pháp âm nhẹ nhàng, này các con, chắc các con trong thời gian hành trì Sa-di giới đã nhớ nằm lòng lời dạy của Ngài Quy Sơn trong Cảnh sách về lý tưởng cao đẹp của người xuất gia chân chính, cũng như tệ hại của người xuất gia còn khiếm khuyết? - HT.Thích Giác Quang ân cần, trang nghiêm hỏi.

“Phàm làm người xuất gia cất bước thì vượt đến phương trời cao rộng. Tâm và hình khác hẳn thế tục. Tiếp nối rạng rỡ dòng giống của Phật. Làm cho ma quân rúng động khuất phục, với mục đích báo đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi. Không như vậy thì chỉ là kẻ lạm xen vào hàng Tăng sĩ, lời nói và việc làm trống rỗng sơ xuất, hưởng dụng một cách vô ích cúng phẩm của tín đồ ”.

Nay lời cảnh giác này như để cho các giới tử tự soát xét lại bản thân. Nếu còn khiếm khuyết thì chí thành sám hối cho tam nghiệp thanh tịnh trước khi bước vào chân trời cao tột của người xuất gia - đó là thọ Tỳ-theo giới, làm bậc trưởng tử của Đức Như Lai, làm tấm gương đạo đức cho cả trời người.

khai dao05.JPG
Gưới tử trang nghiêm nghe lời khai thị của Hòa thượng Giáo thọ

khai dao01.JPG
Toàn cảnh buổi khai đạo giới từ Tỳ-kheo

khai dao11.JPG

khai dao10.JPG
Giới tử nhiễu tháp Tổ và đảnh lễ Tổ Chí Khả

>> Xem thêm: Quảng Trị - Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Chí Khả ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Sinh, già, bệnh, chết

GNO - Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition).

Thông tin hàng ngày