Từ khóa: Đại giới đàn Liễu Lạc
Tìm thấy 7 kết quả
Hòa thượng Thích Minh Thiện trao Bằng khen đến các giới tử thi tụng luật được kết quả cao tại Đại giới đàn Liễu Lạc

Thọ giới trong mùa Phật đản

GNO - Hạnh phúc, xúc động là cảm xúc chung của 349 giới tử được lãnh thọ giới pháp tại Đại giới đàn Liễu Lạc, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức vào đầu mùa Phật đản (từ mùng 3 đến mùng 6-4 ÂL).