Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử

Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử
Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5, Đại giới đàn Liễu Lạc đã trang nghiêm cử hành nghi thức tấn đàn truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na tại giới trường Ni, chùa Long Thành. Trước đó, chiều 22-5, Ban Tổ chức đã tấn đàn truyền giới Sa-di tại giới trường Tăng, chùa Pháp Minh.
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 1

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng đàn đầu đàn giới Sa-di

Theo đó, Hội đồng Thập sư Tăng đã truyền giới Sa-di cho 105 giới tử, vào chiều 22-5, đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp làm Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Thanh Hùng làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Hòa thượng Thích Thiện Huệ làm Giáo thọ A-xà-lê; 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Minh Thiện, Hòa thượng Thích Thiện Hảo, Hòa thượng Thích Tắc Huê, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Thượng tọa Thích Minh Thọ, Thượng tọa Thích Tắc Bạch; Thượng tọa Thích Phước Cường, Thượng tọa Thích An Trung, Đại đức Thích Nguyên Hưng và Đại đức Thích An Nguyên làm dẫn thỉnh.

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 2

Lần lượt các vị giới tử được truyền trao giới pháp

Chư tôn Hội đồng Thập sư quang lâm chánh điện niêm hương đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm tấn đàn truyền trao giới pháp đến các giới tử.

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 3

Giới tử đê đầu đảnh lễ chư tôn đức

Tại giới trường chùa Long Thành, sáng 23-5, Hội đồng Thập sư Ni truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 48 giới tử, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Hòa thượng Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Từ là Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ni trưởng Thích nữ Tắc Bửu, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác, Ni trưởng Thích nữ Tắc Đức, Ni trưởng Thích nữ Như Trí, Ni trưởng Thích nữ Minh Nhẫn; Ni trưởng Thích nữ Tắc Đức làm dẫn thỉnh.

Sau khi lãnh thọ giới pháp, các giới tử đã được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, nghiêm trì giới luật và tinh tấn trên bước đường tu tập.

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 4

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn làm Hòa thượng Ni Đường đầu đàn Thức-xoa-ma-na

Cũng sáng 23-5, Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di-ni cho 68 giới tử, Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Hòa thượng Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Phương là Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng làm Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Như Thành, Ni trưởng Thích nữ Tắc Mẫn, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nhàn, Ni trưởng Thích nữ Như Tâm, Ni trưởng Thích nữ Thành Liên, Ni trưởng Thích nữ Như Hương, Ni sư Thích nữ Diệu Phước; Ni sư Thích nữ Diệu Phước làm dẫn thỉnh.

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 5

Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết làm Hòa thượng Ni Đường đầu đàn Sa-di-ni

Các giới tử sau khi thọ giới pháp, đãy lọc nước, đã vâng lời chư giới sư phát nguyện giữ gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Trước khi tấn đàn truyền giới tại giới trường Ni, chư tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn đã quang lâm sách tấn đến các giới tử Ni.

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 6

Giới trường trang nghiêm thanh tịnh, giới tử được thọ giới

Tại đây, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức đã nhắn nhủ đến các giới tử: “Chư huynh đệ giới tử hãy nghĩ đến mục tiêu mình xuất gia là gì. Từ đó hãy giữ cho tâm kiên định, gột rửa thân tâm trong sạch, giữ vững oai nghi, tế hạnh để mai đây các vị được thọ nhận giới pháp từ chư tôn đức là các bậc thạch trụ tòng lâm có như thế mới đắc được giới”.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao những phần thưởng khích lệ đến các giới tử Ni đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch tụng 4 bộ luật Tỳ-ni, Oai nghi, Sa-di, Quy Sơn cảnh sách.

Một số hình ảnh ghi nhận lễ tấn đàn tại Đại giới đàn Liễu Lạc:

Tấn đàn truyền giới Sa-di

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 7
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 8
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 9

Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 10
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 11
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 12

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 13
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 14
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 15
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 16
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử ảnh 17

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Lợi và Đại đức Thích Phước Hạnh nhận hoa chúc mừng từ Hòa thượng Thạch Hà

Cà Mau: Công bố quyết định nhân sự chức danh Phó Trưởng Thường trực, Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh

GNO - Theo đó, sáng nay, 9-6, tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Quan Âm cổ tự (P.4, TP.Cà Mau) đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Phước Lợi và Đại đức Thích Phước Hạnh bổ sung các chức danh còn khuyết vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin hàng ngày