Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni
Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni
GNO - Đúng 7 giờ sáng 24-5, chư giới sư Đại giới đàn Liễu Lạc đã trang nghiêm tiến hành nghi thức truyền giới Tỳ-kheo tại giới trường Tăng, chùa Pháp Minh và truyền giới Tỳ-kheo-ni tại giới trường Ni, chùa Long Thành cho giới tử.

Tại chùa Pháp Minh, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đương vi Hòa thượng Đường đầu, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma, Hòa thượng Thích Như Niệm làm Giáo thọ; 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Hòa thượng Thích Phước Toàn, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Phước Đức, Hòa thượng Thích Huệ Hồng, Hòa thượng Thích Tắc Phi, Hòa thượng Thích Thiện Pháp; cùng chư tôn đức Ban Dẫn thỉnh, điển lễ: Thượng tọa Thích Phước Cường, Thượng tọa Thích An Trung, Đại đức Thích Nguyên Hưng và Đại đức Thích An Nguyên.

Sau lời tác bạch của Ban Dẫn thỉnh, chư tôn đức giới sư quang lâm Tổ đường, chánh điện chùa Pháp Minh niêm hương, bạch Phật, trước khi đến giới trường.

Tấn đàn truyền giới
Tấn đàn truyền giới

Giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu cùng Hòa thượng yết-ma và Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa và sau đó Hòa thượng Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới. Đại Tăng hứa khả, Hòa thượng Yết-ma để cho giáo thọ hỏi các già-nạn của giới tử và tiến hành theo luật, Hòa thượng Giáo thọ ra trước Tăng bạch để đem các giới tử được đến thọ giới.

Có 65 giới tử thọ giới Tỳ-kheo

Có 65 giới tử thọ giới Tỳ-kheo

Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn truyền giới cho 65 vị giới tử thọ giới. Từng 3 vị được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ yết-ma, đã hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Đây là những vật dụng thường ngày của một Tỳ-kheo.

Cùng thời gian này, tại chùa Long Thành cũng diễn ra nghi thức truyền giới cho 63 vị giới tử thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Tại giới trường truyền giới Tỳ-kheo-ni

Tại giới trường truyền giới Tỳ-kheo-ni

Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Như Bửu, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị tôn chứng: Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Ni trưởng Thích nữ Tuệ Đăng, Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen, Ni trưởng Thích nữ Gương Liên, Ni trưởng Thích nữ Như Hương, Ni trưởng Thích nữ Tắc Hạnh; Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen làm dẫn thỉnh.

Giới tử được chư giới sư vấn già-nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 người tấn đàn thọ nhận giới pháp.

Đàn Tỳ-kheo-ni do Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu

Đàn Tỳ-kheo-ni do Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu

Chư giới tử sau khi thọ giới pháp, thọ nhận y bát, đãy lọc nước, phát nguyện vâng lời chư giới sư gìn giữ giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi đạo hạnh để tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát.

Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng. Ảnh: Trung Thắng

Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng. Ảnh: Trung Thắng

Sau khi truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni cho các giới tử, đúng 11 giờ, Hội đồng Thập sư Ni và Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử sang giới đàn Tăng - chùa Pháp Minh cầu thọ chánh pháp với đại Tăng.

Ni trưởng Thích nữ Tắc Sen dẫn thỉnh thay mặt Hội đồng thập sư Ni tác bạch xin được phép cho giới tử vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, Ni trưởng Thích nữ Hải Thành, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni đã thay mặt Hội đồng thập sư Ni tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Hội đồng Thập sư Tăng đã hứa khả.

Giới tử đã phát nguyện sau khi thọ giới.

Tấn đàn truyền Tỳ-kheo

Tấn đàn truyền Tỳ-kheo-ni

Giới tử Tỳ-kheo-ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức tại chùa Quốc Ân Khải Tường

Đồng Nai: 3.000 người tham gia hội trại lần thứ 14 do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử T.Ư tổ chức

GNO - Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề “Nối vòng tay lớn” cho các tỉnh thành phía Nam do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư) tổ chức chính thức khai mạc tại chùa Quốc Ân Khải Tường (Long Thành, tỉnh Đồng Nai), diễn ra từ 10 đến 14-7.

Thông tin hàng ngày