Đài Loan: Phật giáo quốc tế Linh Thứu Sơn tổ chức đại pháp hội “thủy lục không” lần thứ 17

(GNO): Ngày 4/8, Hội Hộ pháp Phật giáo quốc tế Linh Thứu Sơn đã tổ chức thành công nghi thức “tống thánh” kết thúc pháp hội Thủy lục không Linh Thứu Sơn nhằm “bảo hộ tâm linh, từ bi địa cầu” lần thứ 17 với tinh thần “bi nguyện, nghiêm cẩn, bình đẳng” diễn ra tại nhà thể dục Jiudan (Cự Đán), thành phố Hualian (Đào Viên).

Tham dự đại pháp hội có các quan khách chính phủ Đài Loan như viện trưởng Viện lập pháp Vương Kim Bình, huyện trưởng huyện Cao Hùng Dương Thu Hưng, cựu phó tổng thống Lữ Tú Liên và phó tổng thư ký quốc dân đảng Nguyễn Cương Mãnh đến chúc phúc.

image002.jpg

Từ 3g chiều, có cả ngàn tín chúng xếp hàng vây quanh bốn phía con thuyền Bát nhã Tây phương, mang số 17 Linh Sơn và chuyên chú niệm Phật, cầu nguyện chư Phật bồ tát gia trì, khiến chúng sanh được ly khổ đắc lạc. Họ quán tưởng, nguyện ước rằng: “Xin chúng sanh hãy về lại với đường xưa mây trắng, mong các loài hữu tình được vãng sanh tịnh độ”. Trong ánh lửa bùng cháy, người ta còn thấy các bài vị siêu độ vong linh đã hóa thành những làn khói màu xanh, tượng trưng của sự nhanh chóng siêu thăng.

Pháp hội Thủy lục không (hay gọi tắt là pháp hội Thủy lục) chính là lễ hội cúng thí các loại thức ăn (thí thực) và cầu siêu với quy mô lớn nhằm bạt độ, chẩn tế các loài âm linh cô hồn trên nước, trên bờ và trên không. Trong 7 ngày 8 đêm, pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn trang trí với đàn tràng sáng, đẹp, tín chúng được pháp hỷ sung mãn. Những quan khách tham dự đến chúc phúc pháp hội, trong đó có các nhân vật cao cấp của chính phủ Đài Loan trước đó vài hôm đã từng đến đây tham gia pháp hội như tổng thống Mã Anh Cửu, viện trưởng Viện hành chánh Ngô Đội Nghĩa, huyện trưởng huyện Đào Viên Ngô Chí Dương và nữ chủ tịch quốc dân Đảng- Sái Anh Văn.

image003.png

Ngày 2/8, viện trưởng Viện hành chánh Ngô Đội Nghĩa đến chia xẻ với nghi thức Phật sự “khải đàn u minh giới” rằng, năm nay Linh Thứu Sơn tổ chức pháp hội Thủy lục lần thứ 17, đồng thời cũng là kỷ niệm 20 năm Hội hộ pháp Linh Thứu Sơn thành lập. Ông cảm ơn nhiều tín đồ trong và ngoài nước đã cùng về hội trường Phật đạo tinh tiến, chúc phúc cho Đài Loan tiến bộ và an định.

Ngày 3/8, huyện trưởng huyện Đào Viên- Ngô Chí Dương, sau khi làm lễ “phổ tán tâm yêu thương”, đã cảm ơn pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn mỗi năm đều là nơi hội tụ những thiện tâm vốn có của các tín chúng, khiến cho nhiều đoàn thể từ thiện và các gia đình được thọ ân. Pháp hội thúc đẩy quan điểm ăn chay, đồng thời cũng trùng hợp với thời gian chính quyền huyện Đào Viên khởi xướng, để việc ăn chay hằng năm, hằng ngày dân chúng hưởng ứng các chương trình bảo hộ thân tâm, xây dựng địa cầu, khiến cho huyện Đào Viên có thể đi đầu trong việc giải quyết về nạn phá hoại môi trường.

Ngày 3/8, huyện trưởng huyện Đào Viên- Ngô Chí Dương, sau khi làm lễ “phổ tán tâm yêu thương”, đã cảm ơn pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn mỗi năm đều là nơi hội tụ những thiện tâm vốn có của các tín chúng, khiến cho nhiều đoàn thể từ thiện và các gia đình được thọ ân. Pháp hội thúc đẩy quan điểm ăn chay, đồng thời cũng trùng hợp với thời gian chính quyền huyện Đào Viên khởi xướng, để việc ăn chay hằng năm, hằng ngày dân chúng hưởng ứng các chương trình bảo hộ thân tâm, xây dựng địa cầu, khiến cho huyện Đào Viên có thể đi đầu trong việc giải quyết về nạn phá hoại môi trường.

Ngày 4/8, huyện trưởng huyện Cao Hùng Dương Thu Hưng nói: “ Trước đây, huyện Cao Hùng đã tổ chức pháp hội cầu siêu các nạn nhân bị bão Morakot, hai năm liền pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn thiết lập bài vị công ích siêu độ cho các nạn nhân thiệt mạng do bão nên lòng tôi thật cảm động”, ông đã bày tỏ thiện chí với pháp sư Tâm Đạo- người sáng lập tổ chức Phật giáo quốc tế Linh Thứu Sơn, và tham dự ở phân đàn cúng hương đèn, chúc phúc toàn dân.

Lúc thánh đàn viên mãn, pháp sư Tâm Đạo khai thị cho toàn thể đại chúng: “Hằng năm mỗi người quần tụ ở pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn và cùng nhau tu học Phật pháp là nhân duyên quý giá, thật khó gặp; đây còn là tư lương phúc đức, trí tuệ thù thắng nhất để thoát khỏi luân hồi, chứng ngộ thành Phật. Vậy làm sao để tiến hành nghi thức thánh đàn? Chính là phải nhất tâm niệm Phật trong sự quán tưởng, chuyên chú thanh tịnh, cung tiễn chư Phật, Bồ tát và tiên thần linh giới về lại chơn cảnh pháp giới, cũng như dẫn dắt lịch đại tổ tiên, oán thân trái chủ cùng 10 phương vô tận chúng sanh, vong linh cô hồn đi theo chư Phật Bồ tát, cùng nhau đáp thuyền Tây phương, vãng sanh Cực lạc.”

Kế đó, pháp sư Tâm Đạo khuyên nhủ mọi người đến tham gia Thủy lục thất rằng: “Trong quá trình tham dự, cố nhiên có nhiều cảnh giới, nhiều tình huống nhưng chỉ cần tâm bình khí hòa, lấy thanh tịnh bảo hộ tâm linh, từ bi đối đãi với người khác là đủ. Mọi người trong lễ hội đều có cùng sinh mạng và cùng là con người, đây chính là chơn đế duy trì tâm linh, từ bi địa cầu của pháp hội Thủy lục. 17 năm nay, Thủy lục Linh Thứu Sơn có thể đủ đi đến sự viên mãn. Phải cảm ơn các hộ pháp Linh Thứu Sơn đã phụng hiến và ủng hộ lâu dài. Họ đều là những đại Bồ tát đủ các thiện duyên. Năm nay là năm thành lập Hội hộ pháp Linh Thứu Sơn lần thứ 20, mong rằng tương lai còn có 20 năm nữa để nguyện lực Bồ tát có thể tiếp tục phát huy và rực sáng vô hạn.”

Pháp thức “thánh đàn” viên mãn với phần đốt hương, cáo triệu âm linh cô hồn qua phần tống tán tuyên sớ. Ngoài sân có 5 vị cưỡi xe ngựa là các tiết độ sứ (đại quan thần) bằng đồ mã do các phật tử khiêng từ trong đàn tràng ra ngoài. Nghi thức này giống như việc chư vị quan thần phân gửi các bản sớ đến thiên cung địa phủ. Bản sớ cũng chính là công hàm thông tri, chủ yếu là để cáo tri đến chư Phật Bồ tát và các quan viên coi giữ trong cảnh địa phủ nói rằng pháp hội Thủy lục nay đã viên mãn công đức. Sau cùng nghi thức “tống thánh” do đội ngũ “tống thánh” đem siêu độ các bài vị đặt trên thuyền Tây phương để bên ngoài đàn tràng, và nghênh thỉnh lục đạo quần sanh cùng ngồi thuyền Tây phương. Hòa thượng pháp chủ tán tụng trước đại tướng quân trấn giữ đàn tràng cạnh các chồng giấy thuyền Tây phương Bát nhã. Trong ngọn lửa cháy ngùn ngụt hóa thành đống tro tàn, trong bầu không khí trang trọng làm cảm động lòng người, cho đến ngay cả việc thích thú cuộc sống 8 ngày 7 đêm, pháp hội Thủy lục Linh Thứu Sơn đã viết nên câu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày