Đài Loan: "Tri Tâm Minh Tâm" - Giới hội Xuất gia ngắn hạn cho các Giới tử thanh niên

Giác Ngộ - Vào năm 1953, Đại sư Tinh Vân đem lịch sử Thánh Ca Phật giáo viết sửa lại là Thanh Niên Học Phật. Ngày 26-1-2011, Pháp sư Từ Dung - Viện trưởng Khoa Giáo dục, trong bài vịnh ca đã làm sống lại tiếng vang 60 năm qua, trước các giới tử thanh niên hội Tu ngắn ngày lần 69, để mọi người hiểu rõ Phật pháp là sự cần thiết của thanh niên, giúp họ tự nhận thức, tự làm phong phú bản thân mình.
xuatgia 1.png

Đại sư Tinh Vân - Tông Trưởng khai sơn Phật Quang Sơn

Trong thời khóa 7 ngày, Giới Hội sẽ sắp xếp việc giảng dạy, việc lý giải phải đi đôi với việc thực hành giáo lý Phật pháp. Đồng thời những việc chấp tác trong chùa cũng cần phải chú trọng, nhằm giúp các giới tử tự mình luyện tập quán chiếu và phản tỉnh. Trong khóa trình "Tri Tâm, Minh Tâm", Pháp sư Vĩnh Cố - Viện trưởng Học Viện Tòng Lâm khuyến khích các giới tử: "Luôn luôn dùng Phật pháp để kiểm soát tâm niệm chính mình, tâm niệm đúng đắn thì nhận định những việc đã làm cũng đều đúng đắn". Hy vọng các giới tử xuyên qua sự nhận thức đối với tâm niệm, sẽ tăng thêm sức mạnh cho chính mình.

xuatgia 2.png

Pháp sư Từ Dung - Viện trưởng Viện Giáo Dục

Trong công tác lao vụ, có một giới tử tên Bản Lập, khi cọ rửa rêu xanh dường như có chút thể hội. Anh nói: "Tôi luôn không hiểu, nếu dùng hết sức mình để cọ rửa, thì cọ rửa sẽ càng nhanh, nhưng phát hiện vẫn là tốn công vô ích". Hóa ra, những sự việc bình thường và các động tác thung dung đó, đều là một quá trình quán chiếu tự ngã, thảo nào Pháp sư dẫn lễ chẳng nói với mọi người, tẩy rửa rong rêu cũng chính là một phương pháp để tu luyện thân tâm!

xuatgia 3.png

Pháp sư Vĩnh Cố - Viện trưởng Học Viện Tòng Lâm

Sự thay đổi lớn nhất sau khi học Phật là gì? Giới tử Bản Doanh nói, ý tưởng niệm đầu sẽ thay đổi bằng tích cực lạc quan, trong tương lai anh sẽ chọn lựa sự tích cực dũng cảm, để nghinh đón những thách thức của cuộc sống. Bản Tục thì cho rằng, trước đây anh thường cảm thấy niệm đầu của mình luôn thay đổi không lường, lúc thì tự mình cảm thấy đối đãi với mọi người rất từ bi; lúc thì cảm thấy trong lòng của mình dấy lên sự phẩn nộ, luôn làm tổn thương người khác. Bây giờ học Phật anh mới hiểu "Từ bi, làm cho trong lòng tôi có chúng sanh"

xuatgia 4.png

Pháp sư Tuệ Truyền - Viện trưởng Đô Giám Viện

Có người cho rằng học Phật là lỗi thời. Trong bài giảng "Nhận Thức Giới Thường Trụ". Pháp sư Tuệ Truyền - Viện trưởng Đô Giám Viện đã đưa ra vấn đề thắp nến bình an mùa tết, cũng như thiết lập phần mềm QR-Code và Động Tân Văn (những tin tức hành động) để làm thí dụ, giảng giải thế giới Internet không có tốt xấu, nếu dùng trí tuệ Phật pháp vận dụng khéo léo, thì có thể phát huy tác dụng tích cực của thông tin truyền thông, phát tâm tiếp ứng mười phương, giáo dục đại chúng.

xuatgia 5.png

Các Giới tử chấp tác chuẩn bị Xuất gia Tu  ngắn hạn

Trào lưu chữ "Tâm" trong thời thượng của thanh niên học tập Phật pháp, nghiễm nhiên khai triển. Trong thời gian giới kỳ bảy ngày, hy vọng các giới tử, tự mình phấn đấu, tinh tấn, để sau này khi đối mặt với các cảnh giới của sinh mệnh, khiến cho chính mình ngay cuộc sống sẽ thẩm thấu ý nghĩa Phật pháp, qua sự hiểu biết, tư duy, khéo vận dụng thời cơ và nhân duyên, cho nên thọ dụng sự an lạc suốt cả cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày