Từ khóa: Đại Tăng
Tìm thấy 8 kết quả
Đức Pháp chủ niêm hương Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Chư Tăng TP.HCM Bố-tát chung tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-8 (29-6-Quý Mão), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện vân tập Bố-tát, thính giới chung.