Đak Nông: Lễ hội hoa đăng &an vi 48 tôn tượng Đức Phật Di Đà

Đến tham dự chứng minh buổi lễ có HT. Thích Quang Đạo - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, ĐĐ. Thích Quảng Tuấn - Trưởng BTS PG Đăk Nông, ĐĐ. Thích Quảng Hiền - Phó ban Thường trực BTS PG Đăk Nông, ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Phó kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Đăk Nông, Trưởng BTC, trụ trì Hoa Khai cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, đông đảo đồng bào Phật tử tỉnh nhà tham dự.

Trong phần phát biểu ban đạo từ HT. Thích Quang Đạo nói:“Ý nghĩa công đức tạo tượng, hành giả tu hành pháp môn tịnh độ, trước hết phải tu ba tịnh phước: thứ nhất hiếu thuận cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, phát lòng từ không sát hại chúng sanh, tu 10 điều lành; thứ 2: Quy y Tam bảo, thọ trì và gìn giữ giới đức thanh tịnh, không trái oai nghi; thứ 3: phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, trì tụng khinh điển đại thừa, khuyến tấn mọi ngời tu hành. thành tựu 3 tịnh phước này rồi hành giã chuyen tâm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật đến lúc nhất tâm bất loạn thì tâm của hành giả tương ưng với tự tánh Di Đà; khi đó cảnh giới Tây phương Cực lạc hiển bày lúc đó đức Phật Di Đà và Thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Cực lạc”. Nhân dịp này chùa Hoa Khai cũng đã tiến hành lễ đặt đá xây tháp cố TT. Thích Thông Tịnh và tổ chức cúng dường trai Tăng.

Sau đây là một số hình ảnh tại chùa Hoa Khai

adida_01.JPG

adida_02.JPG

adida_03.JPG

Các pho tượng Đức Phật A Di Dà

adida_04.JPG

adida_05.JPG

adida_06.JPG

adida_07.JPG

Toàn cảnh chùa Hoa Khai

adida_24.JPG

adida_25.JPG

adida_08.JPG

Cảnh lễ hội hoa đăng khi buổi chiều sắp đổ bóng

adida_13.JPG

adida_14.JPG

GĐPT đang cùng vui sinh hoạt

adida_15.JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm

adida_16.JPG

Lễ khánh thành tháp cố  TT Thích Thông Tịnh

adida_17.JPG

adida_18.JPG

adida_19.JPGadida_20.JPG

adida_09.JPG

adida_10.JPG

adida_11.JPG

adida_21.JPG

adida_22.JPG

adida_23.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Không cầu may mắn

Không cầu may mắn

GN - Cầu may mắn là cầu cho những điều tốt đẹp đến với mình một cách ngẫu nhiên, tình cờ. Trong cuộc sống, hình như ai cũng cầu mong cho mình gặp được nhiều may mắn. Tuy vậy, là một đệ tử Phật, tôi không bao giờ cầu may mắn cho bản thân mình.

Thông tin hàng ngày