Daklak: Tổ chức kiết giới An cư 2009

(GNO-DAKLAK)_ Sáng nay, ngày 8/6/2009 nhằm ngày16/5 Kỷ sửu, chư Tăng Ni trong địa bàn  Daklak đã vân tập về chùa Sắc tứ Khải Đoan, Trụ sở THPG Daklak để tác pháp An cư  trong niềm hoan hỉ Tăng già hoà hợp,tứ chúng đồng tu.

Chứng minh lễ tác pháp an cư có HT. Thích Giác Dũng, Chứng minh BTS, TT. Thích Châu Quang,  Trưởng Ban Trị Sự. HT. Thích Giác Thanh, Phó BTS và TT. Thích Giác Chí, Phó thường trực BTS. Tổng số hành giả an cư có 155 vị, gồm 68 Tăng và 87 Ni, trong đó hệ phái Khất sĩ có 41 vị ( 15 Tăng và 26 Ni).

ancu.gif

Mở đầu buổi lễ, TT Trưởng Ban Trị sự đã nhấn mạnh ý nghĩa và sự cần thiết duy trì truyền thống An cư kiết hạ hàng năm của 2 chúng xuất gia “…đây là khoảng thời gian cần thiết để cho mổi Tăng Ni thúc liễm thân tâm, giảm bớt sự đi lại  và các công việc không cần thiết, hướng vào nội tâm hành trì Giới-Định-Tuệ để trang nghiêm giới thân huệ mạng, tăng trưởng đạo nghiệp, là tấm gương sáng cho 2 chúng đệ tử tại gia noi theo, xứng đáng là trưởng tử của Như lai. Mổi Tăng Ni phải thực hiện đầy đủ bổn phận và nội qui ACKH đã qui định…”.    Vì điều kiện chưa thể tổ chức trường hạ tập trung, nên chư tôn đức Tăng Ni sau khi tác pháp an cư sẽ trở về kiết hạ tại nơi trú xứ. Theo qui định của BTC An cư mổi tháng hành giả an cư sẽ tập trung Bố tát (tụng giới) 2 lần vào ngày 1 và 15 tại 3 địa điểm như sau: Tại chùa Sắc tứ Khải Đoan dành cho chư Tăng Bắc tông, Chùa Dược Sư dành cho chư Ni Bắc tông và Tịnh xá Ngọc Quang dành cho chư Tăng Ni Khất sĩ.

ancu-2.gif

 Được biết, chương trình tu học 3 tháng an cư ngoài việc nghiên cứu tu tập nội điển, hành giả sẽ có những buổi tập trung bồi dưỡng trụ trì, nghiệp vụ hành chánh, hiến chương, pháp lệnh tôn giáo và thuyết trình của UBMT, Ban tôn giáo tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị của tỉnh nhà.             

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày