Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN

Đại hội nhất tâm niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần để tấn phong giáo phẩm
Đại hội nhất tâm niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần để tấn phong giáo phẩm
GNO - Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành nghi thức tấn phong 1.102 vị Đại đức lên hàng giáo phẩm Thượng tọa.
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 30
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 31
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 32
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 33
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 34
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 35
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 36
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 37
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 38
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 39
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 40
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 41
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 42
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 43
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 44
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 45
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 46
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 47
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 48
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 49
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 50
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 51
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 52
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 53
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 54
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 55
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 56
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 57
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 58
Danh sách 1.102 vị được tấn phong Thượng tọa tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 59

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

Báo Giác Ngộ số Tân niên Quý Mão: "Xông đất" 3 miền

GNO - Mời chư Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc cùng Giác Ngộ số Tân Niên ra ngày 3-2 “xông đất” 3 ngôi chùa ở ba miền là Bảo Lâm (Huế), Phật Tích (Bắc Ninh) và Định Thành (TP.HCM) để gặp và lắng nghe lời chia sẻ đầu năm của 3 vị giáo phẩm ở các vai trò khác nhau trong Giáo hội.

Thông tin hàng ngày