Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN

Đại hội IX GHPGVN đã chính thức tấn phong 391 vị Ni sư lên hàng giáo phẩm Ni trưởng
Đại hội IX GHPGVN đã chính thức tấn phong 391 vị Ni sư lên hàng giáo phẩm Ni trưởng
GNO - Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành nghi thức tấn phong 391 vị Ni sư lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 30
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 31
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 32
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 33
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 34
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 35
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 36
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 37
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 38
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 39
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 40
Danh sách 391 vị được tấn phong Ni trưởng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 41

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày