Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
GNO - Tại Đại hội IX GHPGVN, 268 vị Thượng tọa được chính thức tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng. Báo Giác Ngộ đăng đầy đủ danh sách này.
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chánh điện chùa Vạn Phật

Tết Nguyên tiêu của Phật tử, cộng đồng người Hoa TP.HCM

GNO - Từ lúc 7 giờ sáng ngày 14 Âm lịch, hàng trăm Phật tử người Hoa đã có mặt tại chùa Vạn Phật (Q.5) để chuẩn bị cho các thời kinh, kéo dài đến ngày Rằm tháng Giêng, để đón Tết Nguyên tiêu - truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày