Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
GNO - Tại Đại hội IX GHPGVN, 268 vị Thượng tọa được chính thức tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng. Báo Giác Ngộ đăng đầy đủ danh sách này.
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 1
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 2
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 3
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 4
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 5
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 6
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 7
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 8
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 9
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 10
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 11
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 12
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 13
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 14
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 15
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 16
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 17
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 18
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 19
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 20
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 21
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 22
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 23
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 24
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 25
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 26
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 27
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 28
Danh sách 268 vị được tấn phong giáo phẩm Hòa thượng tại Đại hội IX GHPGVN ảnh 29

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày