Từ khóa: Diệu Ân
Tìm thấy 3 kết quả
Tác giả Hạnh Đoan

[Chuyến đi bất ngờ] Kỳ cuối: Ngày về

GNO - Sau những trải nghiệm qua nhiều địa danh, trong nhiều vai trò khác nhau, mỗi người trong đoàn dường như có một vốn kinh nghiệm riêng, nhưng hầu hết đều cùng một cảm nhận: Quê hương mình đẹp quá!
Ảnh chỉ mang tính minh họa

[Chuyến đi bất ngờ] Kỳ 1: Xuất phát

GNO - Tôi ít thọ hưởng tiền đàn-na tín thí, dẫu có thọ nhận, thì "của tín thí nan tiêu", nhận một hạt gạo cũng phải cẩn trọng, phải lo tu hành để đền đáp những cái ân như núi - Người ta vì lòng tin mà nhường cơm sẻ áo, mong mình tu đàng hoàng để Phật pháp được trường tồn...